Förbundsmötesmaterial

Här samlar vi varje år allt relevant förbundsmötesmaterial för våra medlemssamfund. På sidorna nedan hittar du remissbehandlingens material, det slutliga förbundsmötesmaterialet efter remissbehandlingen och dokument som godkänts av förbundsmötet.

Förbundets stadgeenliga språk är finska och svenska. Förbundsmötesmaterialet publiceras på finska och svenska.