Förbundsmöte 2023

Studerandenas Idrottsförbund rf:s (OLL) ordinarie förbundsmöte hålls på Varala idrottsinstitut 8–9.11.2023. På mötet ska bland annat förbundets nya strategi och handlingsplan godkännas och styrelsen för 2024 ska väljas.

Schema för förberedelser inför förbundsmötet:

11.9 Den officiella inbjudan till förbundsmötet och handlingarna för remiss publiceras

11.9–1.10 Förbundsmöteshandlingarna är ute på remiss

20–21.9 diskussion om handlingarna på Högskolan i Rörelse-dagarna

1.10 Anmälningstiden för förbundsmötet går ut

24.10 Handlingarna för förbundsmötet skickas till medlemmarna i elektronisk form

3.11 Kopiorna av fullmakterna för förbundsmötesdelegater ska lämnas in till OLL:s kansli

8–9.11 Förbundsmötet

Varmt välkommen!

Fullmakt

Fullmakter med antal röster och underskrifter bör lämnas in via Visma Sign-webbformuläret senast den 3.11.2023.

Ytterligare information:

Generalsekreterare Niko Peltokangas
niko.peltokangas@oll.fi
+358 44 780 0210