Officiellt förbundsmötesmaterial

Slutliga förbundsmöteshandlingar och annat förbundsmötesmaterial.

Handlingar 1-4: kallelse, tidtabell, dagordning och mötesordning (docx)
Handlingar 1-4: kallelse, tidtabell, dagordning och mötesordning (pdf)

Handling 5: Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet 1.1–30.9.2022, på finska (docx)
Handling5: Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet 1.1–30.9.2022, på finska (pdf)
Bilaga: Möteskalender 2022, på finska (pdf)
Bilaga: Kvartalsrapport 3/2022, på finska (pdf)

Handling 6: Interimsutvärdering av OLL:s strategi 2021–2023, på finska (docx)
Handling 6: Interimsutvärdering av OLL:s strategi 2021–2023, på finska (pdf)

Handling 7: Redogörelse för Studerandenas Idrottsförbunds framtida medlemskapsmodell (docx)
Handling 7: Redogörelse för Studerandenas Idrottsförbunds framtida medlemskapsmodell (pdf)
Bilaga: Medlemskapsmodellernas avkastning i olika scenarion (docx)
Bilaga: Medlemskapsmodellernas avkastning i olika scenarion (pdf)

Handling 8: Verksamhetsberättelse 2021, på finska (docx)
Handling 8: Verksamhetsberättelse 2021, på finska (pdf)
Bilaga: Möteskalender 2021, på finska (pdf)

Handling 9: Bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse 2021, på finska (pdf)

Handling 10: Styrelsens förslag till ställningstagande från förbundsmötet (docx)
Handling 10: Styrelsens förslag till ställningstagande från förbundsmötet (pdf)

Handling 11: Styrelsens förslag till förbundets verksamhetsplan 2023 (docx)
Handling 11: Styrelsens förslag till förbundets verksamhetsplan 2023 (pdf)

Handling 12: Styrelsens förslag till förbundets budget 2023 (xlxs)
Handling 12: Styrelsens förslag till förbundets budget 2023 (pdf)
Bilaga: Bakgrund till budgeten 2023 (docx)
Bilaga: Bakgrund till budgeten 2023 (pdf)

Handling 13: Styrelsens förslag till förbundets likabehandlingsplan (docx)
Handling 13: Styrelsens förslag till förbundets likabehandlingsplan (pdf)

Handling 14: OLL:s grundstadgar

Andra

Svar på frågorna från remissen (pdf)

Utlåtanden från medlemsorganisationer (länk till Google Drive-mappen)