Förbundsmöte 2022

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) rf:s ordinarie förbundsmöte hålls på Vuokatti idrottsinstitut 1–3.11.2021. Den första dagen hålls ett diskussionsevenemang om förbundets framtid och själva förbundsmötet hålls 2-3 november.

Schema för förberedelser inför förbundsmötet:

5.9 Den officiella inbjudan till förbundsmötet och handlingarna för remiss publiceras

5–25.9 Förbundsmöteshandlingarna är ute på remiss

14–15.9 Diskussion om handlingarna i sektormötet för idrott och motion

2.10 Anmälningstiden för förbundsmötet går ut

18.10 Handlingarna för förbundsmötet skickas till medlemmarna i elektronisk form

28.10 Kopiorna av fullmakterna för förbundsmötesdelegater ska lämnas in till OLL:s kansli

1.11 Diskussionsevenemang om OLL:s framtid

2–3.11 Förbundsmötet

Fullmakt

Vi ber er skicka kopiorna på fullmakterna inklusive antal röster och namnteckningar senast fredagen den 28 oktober 2022 kl. 16 till generalsekreterare (niko.peltokangas@oll.fi).

Fullmakt (docx)
Fullmakt (pdf)

Förbundsmötets livestream

Ytterligare information:

Generalsekreterare Niko Peltokangas
niko.peltokangas@oll.fi
+358 44 780 0210