Officiellt förbundsmötesmaterial

Slutliga förbundsmöteshandlingar och annat förbundsmötesmaterial.

Handlingar 1-4: kallelse, tidtabell, dagordning och mötesordning (docx)
Handlingar 1-4: kallelse, tidtabell, dagordning och mötesordning (pdf)

Handling 5: Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet 1.1–30.9.2021, på finska (docx)
Handling 5: Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet 1.1–30.9.2021, på finska (pdf)
Bilaga: Möteskalender 2021, på finska (pdf)
Bilaga: Kvartalsrapport 3/2021, på finska (pdf)

Handling 6: Verksamhetsberättelse 2020, på finska (docx)
Handling 6: Verksamhetsberättelse 2020, på finska (pdf)
Bilaga: Möteskalender 2020, på finska (pdf)

Handling 7: Bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse 2020, på finska (pdf)

Handling 8: Styrelsens förslag till ställningstagande från förbundsmötet (docx)
Handling 8: Styrelsens förslag till ställningstagande från förbundsmötet (pdf)

Handling 9: Styrelsens förslag till förbundets verksamhetsplan 2022 (docx)
Handling 9: Styrelsens förslag till förbundets verksamhetsplan 2022 (pdf)

Handling 10: Styrelsens förslag till förbundets budget 2022 (xlxs)
Handling 10: Styrelsens förslag till förbundets budget 2022 (pdf)
Bilaga: Bakgrund till budgeten 2022 (docx)
Bilaga: Bakgrund till budgeten 2022 (pdf)

Handling 11: Styrelsens förslag till förbundets idrottspolitiska policydokument (docx)
Handling 11: Styrelsens förslag till förbundets idrottspolitiska policydokument (pdf)

Handling 12: Styrelsens förslag till förbundets etiska regler (docx)
Handling 12: Styrelsens förslag till förbundets etiska regler (pdf)
Bilaga: Bakgrund till de etiska reglerna (docx)
Bilaga: Bakgrund till de etiska reglerna (pdf)

Handling 13: Styrelsens förslag till ändring av förbundets grundstadgar (docx)
Handling 13: Styrelsens förslag till ändring av förbundets grundstadgar (pdf)
Bilaga: Bakgrund till stadgeändringar (docx)
Bilaga: Bakgrund till stadgeändringar (pdf)

Handling 14: OLL:s grundstadgar

Andra

Vanliga frågor (pdf)

Utlåtanden från medlemsorganisationer (länk till Google Drive-mappen)