Vuoden 2020 talousarvio

Julkaistu:

Asettaa taloudelliset raamit toimintasuunnitelman toteuttamiselle.

Talousarvio 2020

Talousarvio 2020 Talousarvio 2019 Tilinpäätös 2018 Tilinpäätös 2017

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

3040 Avustukset 3 500,00 0,00 6 000,00
Henkilöstökulut -50 000,00 -63 000,00 -67 099,40 -58 975,42
7000 Matkakulut -750,00 -750,00 -1 076,70 -3 428,76
7005 Päivärahat -750,00 -750,00 -126,00 -716,50
7010 Majoitus ja ruokailu -500,00 -1 000,00 -1 252,00 -690,00
7015 Kokouskulut -500,00 -1 500,00 -705,36 -757,47
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -500,00 -500,00 -728,51 -589,13
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -1 000,00 -1 500,00 -1 929,00 -2 231,00
7030 Ostopalvelut -3 000,00 -3 500,00 0,00 -6 000,00
7035 Käännöskulut 0,00 -3 500,00 -93,00 0,00
7295 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 -60,40
Kustannuspaikan tulos -57 000,00 -72 500,00 -73 009,97

-67 448,68

Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke

3040 Avustukset 100 000,00 13 364,09 30 000,00 40 000,00
Henkilöstökulut -56 000,00 -30 500,00 -28 546,79 -37 607,42
7000 Matkakulut -8 000,00 -50,00 -403,70 -254,16
7005 Päivärahat -8 000,00 -70,00 -126,00 -323,50
7010 Majoitus ja ruokailu -5 000,00 -100,00 -179,02 0,00
7015 Kokouskulut -5 000,00 -50,00 -8,52 -14,05
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -6 000,00 0,00 -448,80 -2 498,61
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -5 000,00 -195,00 -2 019,00 -550,00
7030 Ostopalvelut -20 000,00 -2 270,00 -856,00 -3 997,00
7035 Käännöskulut -5 000,00 0,00 -1 110,38 0,00
7295 Muut kulut -2 000,00 0,00 0,00 -6 000,00
Kustannuspaikan tulos -20 000,00 -19 870,91 -3 698,21 -11 244,74

Korkeakoululiikunnan barometri

3040 Avustukset 0,00 0,00 0,00 22 639,79
7000 Matkakulut 0,00 0,00 0,00 -316,68
7005 Päivärahat 0,00 0,00 0,00 0,00
7010 Majoitus ja ruokailu 0,00 0,00 0,00 0,00
7015 Kokouskulut 0,00 0,00 -1 632,50 -323,11
7020 Materiaalit ja tarvikkeet 0,00 0,00 -2 486,67 0,00
7025 Koulutus ja osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00
7030 Ostopalvelut 0,00 0,00 -1 256,79 -20 000,00
7295 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 -2 000,00
Kustannuspaikan tulos 0,00 0,00 -5 375,96 0,00

Koulutukset ja jäsenpalvelut

3030 Osallistumismaksut 9 000,00 7 600,00 12 825,00 4 055,00
7000 Matkakulut -3 500,00 -2 000,00 -3 667,28 -2 791,64
7005 Päivärahat -3 000,00 -2 000,00 -1 026,50 -1 168,50
7010 Majoitus ja ruokailu -5 000,00 -4 000,00 -8 760,14 -8 110,64
7015 Kokouskulut -4 500,00 -5 000,00 -2 769,91 -1 603,66
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -1 500,00 -500,00 -589,26 0,00
7025 Koulutus ja osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 -100,00
7030 Ostopalvelut -8 000,00 -12 000,00 -10 187,37 -4 902,91
7035 Käännöskulut 0,00 -1 000,00 0,00 0,00
7295 Muut kulut -500,00 -500,00 -50,80 -27,00
Kustannuspaikan tulos -17 000,00 -19 400,00 -14 226,26 -14 649,35

Liikuntapahtumat

3020 Osallistumismaksut OSM 16 000,00 15 500,00 15 794,94 18 692,50
Henkilöstökulut -56 000,00 -52 000,00 -57 238,97 -48 277,06
7000 Matkakulut -2 000,00 -1 000,00 -3 991,55 -1 844,06
7005 Päivärahat -2 000,00 -1 000,00 -2 998,50 -869,00
7010 Majoitus ja ruokailu -1 500,00 -300,00 -3 594,30 -461,70
7015 Kokouskulut 0,00 0,00 -61,29 0,00
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -1 000,00 -1 000,00 -4 399,26 -1 387,56
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -500,00 -500,00 -569,00 0,00
7030 Ostopalvelut -4 200,00 -4 200,00 -8 852,55 -2 804,00
7047 OSM osallistumismaksujen tilitys -15 000,00 -15 000,00 -15 530,00 -15 545,50
7295 Muut kulut 0,00 0,00 -59,00 -173,96
Kustannuspaikan tulos -66 200,00 -59 500,00 -81 499,48 -52 670,34

Viestintä

Henkilöstökulut -41 000,00 -38 000,00 -28 234,35 -9 462,92
7000 Matkakulut -250,00 -250,00 0,00 0,00
7005 Päivärahat -250,00 -250,00 0,00 0,00
7010 Majoitus ja ruokailu -500,00 -500,00 0,00 0,00
7015 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 0,00
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -1 500,00 -1 500,00 -91,99 -3 293,04
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -500,00 -500,00 -30,00 -240,00
7030 Ostopalvelut -4 000,00 -4 000,00 -13 268,50 -16 676,93
7035 Käännöskulut -15 000,00 -12 000,00 -13 087,08 -8 534,00
7295 Muut kulut 0,00 0,00 -38,39 0,00
Kustannuspaikan tulos -63 000,00 -57 000,00 -54 750,31 -38 206,89

Järjestö- ja sidosryhmä

7000 Matkakulut -2 500,00 -2 000,00 -8 447,57 -4 896,61
7005 Päivärahat -2 500,00 -2 000,00 -4 666,50 -3 249,00
7010 Majoitus ja ruokailu -2 000,00 -1 500,00 -3 688,44 -928,00
7015 Kokouskulut -1 250,00 -500,00 -1 196,78 -1 326,88
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -1 000,00 -1 000,00 -702,00 -93,20
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -2 500,00 -2 500,00 -5 560,23 -2 254,00
7030 Ostopalvelut 0,00 0,00 -20,00 0,00
7050 Neuvottelu- ja suhdetoiminta 0,00 0,00 -738,39 -1 887,94
7295 Muut kulut 0,00 0,00 -206,69 0,00
Kustannuspaikan tulos -11 750,00 -9 500,00 -25 226,60 -14 635,63

Toimisto ja hallinto

3030 Osallistumismaksut 8 400,00 14 370,00 6 805,00 8 280,00
3250 Muut tuotot 160,00
Henkilöstökulut -72 500,00 -64 000,00 -72 489,76 -81 551,75
7000 Matkakulut -1 000,00 -1 000,00 -2 775,61 -848,68
7005 Päivärahat -1 000,00 -1 000,00 -1 362,50 -951,00
7010 Majoitus ja ruokailu -8 000,00 -8 500,00 -14 704,90 -13 864,84
7015 Kokouskulut -1 000,00 -12 340,00 -499,02 -931,60
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -2 000,00 -4 000,00 -10 705,68 -2 715,58
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -1 000,00 -1 000,00 -1 308,97 -1 686,57
7030 Ostopalvelut -1 000,00 -10 000,00 -2 475,22 -3 479,84
7035 Käännöskulut -1 000,00 -1 000,00 -186,00 0,00
7075 Jäsenmaksukulut -4 500,00 -4 000,00 -3 893,00 -3 171,00
7200 Virkistystoiminta -3 000,00 -3 000,00 -2 227,87 -5 948,89
7205 Työterveys -3 500,00 -2 000,00 -4 158,53 -1 763,75
7208 Saadut työterveyshuollon korvaukset 0,00 0,00 1 979,85 856,53
7210 Lounassetelit -4 000,00 -4 000,00 -4 001,92 -641,10
7215 Puhelinkulut -4 000,00 -4 000,00 -3 811,60 -4 320,11
7220 Leasingvuokrat OSS -7 500,00 -7 500,00 -6 400,26 -4 895,52
7225 Vuokrat OSS -40 000,00 -40 000,00 -43 216,92 -24 945,96
7230 Pankin kulut -1 000,00 -1 000,00 -1 011,14 -720,33
7240 Tilintarkastuspalvelut -4 000,00 -3 720,00 -4 433,00 -3 968,00
7245 Talouspalvelut OSS -8 500,00 -8 500,00 -8 202,60 -4 983,00
7250 Palvelut OSS -20 000,00 -18 800,00 -18 876,67 -12 282,32
7295 Muut kulut -4 000,00 -4 000,00 -5 006,29 -9 367,58
8570 Pyöristyserot 0,00 0,00 -0,01 0,00
Kustannuspaikan tulos -184 100,00 -188 990,00 -202 962,62 -173 740,89

Varainhankinta

8810 Jäsenmaksutuotot 98 500,00 82 800,00 91 675,50 94 872,00
8820 Yritysyhteistyö 0,00 0,00 0,00 0,00
Kustannuspaikan tulos 98 500,00 82 800,00 91 675,50 94 872,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista 0,00 0,00 262,41 19 335,12
9290 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 909,39
9550 Muut korkokulut -100,00 -100,00 0,00 -658,47
Kustannuspaikan tulos -100,00 -100,00 262,41 19 586,04

Yleisavustukset

9690 Yleisavustukset 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
9690 Yleisavustuksen palautukset 0,00 -21 922,78
Kustannuspaikan tulos 320 000,00 320 000,00 320 000,00 298 077,22

Tilikauden tuotot yhteensä

551 900,00 457 134,09 477 362,85 512 304,01
Tilikauden kulut yhteensä -552 550,00 -481 195,00 -526 174,34 -472 365,27

Tilikauden tulos

-650,00 -24 060,91 -48 811,49 39 938,74