Hallituksen kokous 1/2020

Julkaistu:

Aika: 9.1.2020 klo 9.00-12.00

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Pentikäinen:

  • Uusi vuosikymmen on alkanut ja OLL:n uusi hallitus on aloittanut toimintansa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 25/2019 pöytäkirja.

Hallituksen järjestäytyminen

3. Todettiin vuoden 2020 OLL:n hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Antti Pentikäinen (AYY), varapuheenjohtajat Nita Vallimäki (SAMMAKKO) ja Sanna-Maria Ahl (SAMO) ja hallituksen jäsenet Ilona Raimas (HYY) ja Liisa Reinola (SeAMK/liikuntatoimet).

Todettiin, että liiton toimihenkilöillä ja valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita kokoukseensa kuultavaksi sekä myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hallitus voi halutessaan käsitellä asioita suljetuin ovin.

4. Päätettiin vahvistaa hallituksen kolmijäsenisen työvaliokunnan kokoonpano ja vastuualueet: puheenjohtaja Antti Pentikäinen (liikuntapolitiikka ja kansainvälinen toiminta), ensimmäinen varapuheenjohtaja Nita Vallimäki (viestintä, liikuntatuutorointi ja palvelut ja tapahtumat), varapuheenjohtaja Sanna-Maria Ahl (liikuntapolitiikka ja yhdenvertaisuus).

Päätettiin työvaliokunnan kummijaoksi: puheenjohtaja Pentikäinen: AYY, HAMKO, HYY, Kadettitoverikunta, Polamk, TREY, TYY, SKY. Varapuheenjohtaja Vallimäki: Helga, HUMAKO, Laureamko, LYY, O’Diako, SAMMAKKO, SAMO, SHS, VYY. Varapuheenjohtaja Ahl: ASK, ISYY, JAMKO, JYY, KAMO, KOE, LTKY, METKA, SAVOTTA, Tahkon Talli.

5. Päätettiin järjestää 9.1.2020 alkaen hallituksen aamukoulu viikon välein tiistaisin kello 9.00 sekä hallituksen kokous aamukoulun yhteydessä. Todettiin, että hallitus voi vuoden aikana päättää tästä poikkeavasta menettelystä.

Hallinto, henkilöstö ja talous

6. Todettiin liiton perussäännöt, hallituksen työjärjestys ja muut ohjesäännöt. Todettiin, että Urheilujärjestöjen TES-neuvottelut ovat vielä kesken. Päätettiin käyttää nykyistä TES:iä kunnes neuvottelut tulevat päätökseen.

7. Päätettiin hakea puheenjohtajalle Nordean First Card seuraavin ehdoin:

Käyttäjä Antti Pentikäinen (xxxxxx-xxxx) (alkaen 7.1.2019 ): käyttöraja/kk 7000 euroa, käteisnostoraja/kk 2000 euroa.

Päätettiin irtisanoa edellisen puheenjohtajan Joonas Suikulan (xxxxxx-xxxx) First Card.

8. Vahvistettiin työntekijöiden virike-edun määräksi 240€ vuodessa, joka maksetaan kahdessa erässä.

9. Päätettiin OLL:n käyttämäksi lounassetelin arvoksi 10,70€ vuonna 2020

Järjestötoiminta ja viestintä

10. Päätettiin OLL:n ehdokkaaksi FISU:n lääkintäkomitean jäseneksi Tapio Kallio.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon