Hallituksen kokous 9/2021

Julkaistu:

Aika: 7.5.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme

  • 4.5. Olympiakomitean vaikuttamisklinikka

Puheenjohtaja Tuuri:

  • 6.5. Samokin etäopiskelu-kyselyn julkistustilaisuus

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin kilpailutuksen jälkeen hyväksyä Liikkuva korkeakoulu -arviointityökalun tarjous Avoinelta ja myöntää Liikkuva korkeakoulu-tiimille lupa toteuttaa hankinta.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon