Hallituksen kokous 8/2021

Julkaistu:

Aika: 27.4.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Ei ilmoitusasioita

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeen muutospyyntö toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon