Hallituksen kokous 4/2021

Julkaistu:

Aika: 23.2.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Vuoden ensimmäinen sektoritapaaminen pidettiin 17.-18.2.
  • Liikuntatuutorointikoulutus pidettiin 16.2.
  • Helgan kummitapaaminen 10.2.
  • OLL sai OKM:n yleisavustusta 288 000€ eli 32 000€ vähemmän kuin mitä haettiin

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • Kummitapaaminen JAMKO 12.2.
  • Kummitapaaminen LTKY 19.2.

Hallituksen jäsen Saarela:

  • Vaihtoi sukunimensä Salosta Saarelaksi naimisiinmenon vuoksi

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 3/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin kilpailutuksen pohjalta jatketaan tilitoimistopalveluiden ostoa Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab:lta.

4. Päätettiin järjestää liittokokous 10.-11.11.2021 Kuortaneen urheiluopistolla.

5. Päätettiin valita varapuheenjohtaja Alastalon uudeksi matkapuhelinliittymäksi Elisa Yrityspaketti 100M 24 kk määräaikaisella tarjouksella. Valtuutettiin OSS:n toimistosihteeri Pauliina Voutilainen tekemään muutokset.

6. Päätetään avata haku liikuntapoliittisen linjapaperin päivityksen sparrausryhmään ja liiton jäsenyystyöryhmään.

Järjestötoiminta ja viestintä

7. Päätettiin valita Suomen edustajaksi FISU Volunteer Leader Academyyn Nita Vallimäki.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon