Hallituksen kokous 21/2021

Julkaistu:

Aika: 12.12.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • Sisäinen toiminnan arviointipäivä ja pikkujoulut 10.12
  • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka 7.12.

Puheenjohtaja Tuuri:

  • OLL:n jäsenyystyöryhmä 9.12.

Varapuheenjohtaja Alastalo:

  • Liikkuva korkeakoulu -verkosto 9.12.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 20/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin hyväksyä urheilumuseon sopimus ja valtuutettiin puheenjohtaja Tuuri ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan sopimus.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

4. Päätettiin ottaa kolmikielinen tekstitys Liikkuva keho, tehokkaat aivot -webinaarin tallennetta varten toimijalta Askel Sports.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Keskusteltiin talouden toteumasta ja reaalitalousarvion päivityksen tarpeesta.

Takaisin dokumenttiarkistoon