Hallituksen kokous 20/2021

Julkaistu:

Aika: 5.12.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja, poissa

Essi Lumme, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • Uusi hallitus on perehdytetty 1.-3.12.
  • Alumni-ilta 2.12.

Pääsihteeri Bolander:

  • Valtioneuvoston kanslian kuuleminen rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudesta rahoitusmallista 2.12.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 19/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin myöntää Liikkuva korkeakoulu -tiimille valtuutus valita Liikkuva korkeakoulu -artikkelisarjan toimittaja vuodelle 2022 ja käyttää hankintaan enintään 3000€.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon