Hallituksen kokous 18/2021

Julkaistu:

Aika: 10.-11.11.2021

Paikka: Kuortaneen urheiluopisto

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Anni Liina Ikonen Korkeakoululiikunnan asiantuntija, kohdat 1-7.2

Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija, kohdat 1-7.2

Markku Rantahalvari Tapahtuma- ja koulutusasiantuntija, kohdat 1-7.2

Niko Peltokangas Viestintäasiantuntija, kohdat 1-7.2

Bennie Wardi, kohdat 1-7.2

Antti Pentikäinen, kohdat 1-7.2

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Alastalo:

  • Osallistui OSM:n Painon-noston ja voimannoston kisoihin 6-7.11

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • 2.11. SYLin dokumenttielokuvan julkistustilaisuus
  • 3.11. JAMKOn hallituksen tapaaminen
  • 5.11. Infotilaisuus urheilun ihmisoikeuskampanjasta

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 12/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eroilmoitus.

4. Päätettiin hallituksen kannoista työryhmien muutosesityksiin.

Kokoustauko ajassa 22.29.

Kokous jatkui 11.11.2021 ajassa 10.18.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon