Hallituksen kokous 17/2021

Julkaistu:

Aika: 31.10.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Alastalo:

  • Tykypäivä 25.10.

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Aseman pallon vuosijuhlat 29.10.
  • FISU:n liittokokous 29.-31.10.

Pääsihteeri Bolander:

  • Johtaa kuin nainen -koulutusta 30.10.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 16/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin päivitetty rahankeräyslupa lähetettäväksi poliisille.

4. Päätettiin valita tarjouskilpailun pohjalta Urheilumuseo opiskelijaliikunnan 100-vuotishistoriikin toteuttajaksi.

Järjestötoiminta ja viestintä

5. Päätettiin myöntää Vuoden Liekehtijä -palkinto Pekko Pirhoselle ja Markus Haloselle ja OLL-malja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYYlle.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon