Hallituksen kokous 16/2021

Julkaistu:

Aika: 27.10.2021

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 15/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

2. Hyväksyttiin yleisavustushakemus lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon