Hallituksen kokous 15/2021

Julkaistu:

Aika: 24.10.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hallituksen jäsen Saarela:

 • 7.10. Liikuntatoimien valiokunnan kokous

Puheenjohtaja Tuuri

 • 6.10. Talousvaliokunnan tapaaminen
 • 8.10. Event Groupin seminaari

Varapuheenjohtaja Jorma Alastalo

 • 30.9. Kaksoisura-webinaari Olympiakomitean kanssa
 • 4.10. Liikkuva korkeakoulu -verkosto
 • 14.10. Helgan hyvinvointiappro
 • 12.10. Liikkuva opiskelu korkeakouluissa -webinaari

Varapuheenjohtaja Essi Lumme

 • 27.9. JAMKOn kummitapaaminen
 • 1.-2.10. Helsinki City Run
 • 11.10. Koronakyselyn tulokset julkaistu
 • 12.10. Olympiakomitean vaikuttamisklinikka
 • 14.10. JAMKOn edustajistonkokous
 • 15.10. Vaikuttajaviestinnän verkkokoulutus
 • 18.10. Aluevaalitapaaminen SAMOK, SYL ja OLL

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 14/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan eroilmoitus.

4. Päätettiin irtisanoa vuokrasopimus Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab:n kanssa ja valtuutettiin pääsihteeri irtisanomaan vuokrasopimus niin, että viimeinen voimassaolopäivä on 31.1.2022.

5. Päätettiin hyväksyä Paavo Nurmi Oy:n vuokrasopimus ja valtuutettiin puheenjohtaja Tuuri ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan sopimus. Lisäksi valtuutettiin pääsihteeri valmistelemaan muut muuttoon liittyvät sopimukset Sporttitalon kanssa.

6. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 3/2021.

7. Merkittiin tiedoksi aamukoulussa 12.10.2021 jo kertaalleen hyväksytyt sekä jäsenistölle 19.10.2021 lähetetyt liittokokousmateriaalit.

8. Päätettiin hyväksyä turvallisemman tilan sääntöihin tehty muutos.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon