Hallituksen kokous 14/2021

Julkaistu:

Aika: 31.9.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja, poissa

Essi Lumme, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja, kohdat 1-6, 7.2-

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

 • 2.9. Liikkujan polku -verkosto: Sote ja liikunta - missä mennään?
 • 3.9. Alumni-ilta
 • 14.9. Olympiakomitean vaikuttamisklinikka
 • 15.9. JYY kummitapaaminen
 • 22.-23.9. OLL:n sektoritapaaminen
 • 24.9. ISYYn kummitapaaminen
 • 24.9. LTKY kummitapaaminen

Varapuheenjohtaja Alastalo:

 • 14.9 TYY Kummitapaaminen
 • 15.9 Hamko Kummitapaaminen
 • 24.9 VYY kummitapaaminen

Pääsihteeri Bolander:

 • 9.9. OLL:n jäsenyystyöryhmä
 • 11.-12.9.Johtaa kuin nainen- koulutuksen lähijakso
 • 11.9. EUSA:n uusi hallitus on valittu
 • 17.9. Toimiston vuorovaikutuskoulutus
 • 22.9. Olympiakomitean info

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 13/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Varapuheenjohtaja Alastalo poistui kokouksesta seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi.

3. Haastattelun ja tämän vuoden näyttöjen perusteella päätettiin valita Jorma Alastalo korkeakoululiikunnan asiantuntijan sijaiseksi ajalle 1.1.-9.11.2022 80% työajalla. Valtuutettiin pääsihteeri tekemään työsopimus.

4. Päätettiin siirtää hallituksen kokoukset sunnuntaille syksyn 2021 ajaksi.

Järjestötoiminta ja viestintä

5. Päätettiin kannattaa Anna Laurilaa Allianssin puheenjohtajaksi.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon