Hallituksen kokous 13/2021

Julkaistu:

Aika: 31.8.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Lumme:

  • 25.8. SOSTE: Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa?

Pääsihteeri Bolander:

  • 26.8. OLL:n toiminnantarkastus

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 12/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 2/2021.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

4. Hyväksyttiin liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeen selvitys ajalta 1.1.2020-31.5.2021 lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon