Hallituksen kokous 11/2021

Julkaistu:

Aika: 22.6.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Alastalo:

 • On todella kuuma!
 • Liikkuva korkeakoulu -verkosto tapasi ensimmäisen kerran 1.6.
 • Liikkuva korkeakoulu -ohjausryhmä 4.6.
 • Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin konseptityöpaja 11.6. ja sen pohjalta Avoine on saanut ensimmäisen mallihahmotelman valmiiksi

Varapuheenjohtaja Lumme:

 • Liikuntapoliittinen linjapaperi on lähtenyt jäsenistölle kommenttikierrokselle
 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT) indikaattoreiden määrittelytilaisuus 8.6.

Puheenjohtaja Tuuri:

 • Pyöreän pöydän keskustelu uuden tiede- ja kulttuuriministerin kanssa 17.6.
 • Tämä on viimeinen hallituksen kokous ja aamukoulu tänä keväänä

Pääsihteeri Bolander:

 • THL:n Etäjohtamisen haasteet ja hyvinvointi webinaari 9.6.
 • Urheilutyönantajien urheilujärjestöjen paluu toimistolle -keskustelutilaisuus 10.6.
 • Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfo 16.6.
 • OLL:n toiminnan arviointipäivät 16.-17.6.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 10/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin viestintästrategia Opiskelijoiden Liikuntaliitolle.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon