Hallituksen kokous 10/2021

Julkaistu:

Aika: 1.6.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Saarela, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Tuuri:

 • On valmistunut restonomiksi
 • 20.5. Allianssin kevätkokous
 • 25.5. Olympiakomitean kevätkokous
 • 26.5. OLL:n jäsenyystyöryhmän tapaaminen

Hallituksen jäsen Saarela:

 • 20.5. Liikuntatoimien verkostotapaaminen

Varapuheenjohtaja Lumme:

 • 11.5. ISYY:n edustajiston tapaaminen
 • 12.5. OLL:n välisektoritapaaminen
 • 1.6. Olympiakomitean vaikuttamisklinikka

Pääsihteeri Bolander:

 • 12.5. TTL:n Johda sujuvaa aivotyötä webinaari
 • 19.5. OKM:n tilaisuus liikuntajärjestöjen yleisavustuksista
 • 25.5. VM:n webinaari järjestöjen valtionavustuksista
 • 26.5. Olympiakomitean info
 • 27.5. OKM:n liikunnan vastuualueen tapaaminen
 • 28.-29.5. Johtaa kuin nainen -koulutus

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 1/2021.

4. Hyväksyttiin reaalitalousarvio vuodelle 2021.

5. Päätettiin jatkaa Niko Peltokankaan työsopimusta viestintäasiantuntijan sijaisena ajalle 1.8.2021-31.5.2022. Valtuutettiin pääsihteeri Bolander tekemään työsopimus Peltokankaan kanssa.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon