Hallituksen kokous 11/2020

Julkaistu:

Aika: 9.6.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pääsihteeri Bolander:

 • 28.5. Tapasi Olympiakomitean hallinnon erityisasiantuntija Petri Heikkistä yhdessä korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa
 • 28.5. Järjestettiin OLL:n ympäristövastuuwebinaari
 • 2.6. OKM:n muiden liikuntaa edistävien järjestöjen avustusinfoon osallistuminen
 • 3.-4.6. OLL:n kevään toiminnanarviointipäivät pidettiin

Varapuheenjohtaja Ahl:

 • 25.5. Kuntavaalitapaaminen (SAMOK, SYL, AKAVAn opiskelijat, STTK:n opiskelijat). Mukana myös varapuheenjohtaja Vallimäki.
 • 26.5. KUPLA ohjausryhmä
 • 27.5. MOVEO /Markus Halonen tapaaminen
 • 8.6. KUPLA-hanke viestintäyhteistyö tapaaminen yhdessä varapuheenjohtaja Vallimäen kanssa

Puheenjohtaja Pentikäinen:

 • 28.5. TYY:n Kummitapaaminen
 • Osallistui Olympiakomitean Vaikuttamiklinikkaan 2.6.
 • Tapasi henkilöinen Hanna Huumonen (SAKKI ry) ja Tapio Hautamäki (SYL) kanssa 4.6.
 • Tapasi Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikon 5.6.
 • 8.6. Toinen kummitapaaminen TYY:n kanssa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 10/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin avata rekrytointi viestintäasiantuntijan sijaisen löytämiseksi. Valtuutettiin pääsihteeri Bolander valmistelemaan ja avaamaan haku.

Järjestötoiminta ja viestintä

4. Päätettiin kannattaa keilausta FISU:n tunnustamaksi urheilulajiksi.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

5. Hyväksyttiin Opiskelijoiden Liikuntaliiton kuntavaalitavoitteet vuodelle 2021.

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon