Hallituksen kokous 10/2020

Julkaistu:

Aika: 26.5.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja, poissa

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pääsihteeri Bolander:

 • Osallistui OSS Järjestöpalvelut Oy:n strategiailtapäivään 6.5.
 • OLL:n strategiatyöryhmän tapaaminen oli 11.5.
 • Osallistui Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoihin 6.5. ja 20.5.
 • OLL:n tykypäivä pidettiin 20.5.

Varapuheenjohtaja Ahl:

 • Osallistui My Active Campus METKA/Metropolia hanketapaamiseen yhdessä korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansalan ja korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa 20.5.
 • Osallisrui OLL/SAMOK/SYL -kuntavaalitapaamiseen yhdessä varapuheenjohtaja Vallimäen kanssa 13.5.
 • Osallistui KY SPEKSI & OLL/SAMOK/SYL -kuntavaalitapaamiseen yhdessä puheenjohtaja Pentikäisen kanssa 25.5.

Puheenjohtaja Pentikäinen:

 • Tapasi AYY:tä kummitapaamisen merkeissä 29.4.
 • Osallistui Olympiakomitean Vaikuttamisklinikkaan 12.5.
 • Tapasi HYY:tä kummitapaamisen merkeissä 15.5.
 • Tapasin Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlssonia 18.5.
 • Tapasi Olympiakomitean Jukka Tirrin yhdessä varapuheenjohtaja Vallimäen, pääsihteeri Bolanderin ja koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Rantahalvarin kanssa 18.5.
 • Tapasi HAMKO:n kummitapaamisen merkeissä 25.5.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin myöntää opintovapaa viestintäasiantuntija Hardwickille ajalle 1.9.2020-31.8.2022.

4. Päätettiin valita OLL:n uudeksi matkapuhelinliittymäksi Elisa Yrityspaketti 50M 24 kk määräaikaisella tarjouksella. Valtuutettiin OSS:n toimistosihteeri Voutilainen tekemään muutokset.

5. Päätettiin jatkaa varapuheenjohtaja Sanna-Maria Ahlin palkkionmaksua normaalisti 1.5.2020 alkaen.

6. Päätettiin ostaa työnohjausta CommuniArt Oy:ltä enintään 5 kertaa vuoden 2020 aikana.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon