Hallituksen kokous 25/2020

Julkaistu:

Aika: 27.11.2020

Paikka: Etänä

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja, poissa

Ilona Raimas, hallituksen jäsen, poissa

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 24/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin hankehakemus liitteineen toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon