Hallituksen kokous 20/2020

Julkaistu:

Aika: 3.11.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja, poissa

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Ahl:

  • 27.10. Kummitapaaminen SAVOTTA
  • 27.10 Etäkahvit jäsenistön kanssa
  • 29.10. Sporttifrendi/ Arla Joensuu

Pääsihteeri Bolander

  • 27.10. Liittokokousmateriaalit on julkaistu
  • 2.11. Tapasi liittokokouksen puheenjohtajistoa yhdessä puheenjohtaja Pentikäisen kanssa
  • 30.10. Yleisavustushakemus on lähetetty

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 19/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin liittokokouskannanotto esitettäväksi liittokokoukselle.

4. Päätettiin siirtää oll.fi-verkkotunnus Telia Inmics-Nebula Oy:lta Vitec Avoine Oy:lle. Päätettiin ottaa verkkopalvelusopimus viideksi vuodeksi.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon