Hallituksen kokous 7/2020

Julkaistu:

Aika: 7.4.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja, poissa

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pääsihteeri Bolander:

  • Toimiston arvotyöpaja oli 27.3.
  • Osallistui Olympiakomitean vaikuttamisklinikkaan korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansalan kanssa 31.3.
  • Piti yhdessä korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa puhelinpalaverin Firstbeatin Johanna Liikkasen kanssa 3.4.

Varapuheenjohtaja Vallimäki

  • Piti yhdessä viestintäasiantuntija Hardwickin kanssa nettisivutestaukset sidosryhmien edustajille seuraavsti: 20.3. Tea Sissonen HELGA, 25.3. Kati Manner UniSport ja 26.3. Tuomas Koivisto Laureamko

Puheenjohtaja Pentikäinen

  • Osallistui Urheilun ympäristövastuuverkoston päivään yhdessä koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Rantahalvarin kanssa 26.3.
  • Osallistui Liikkujan polku verkoston vaikuttamisen teemaryhmän kokoukseen 26.3.

Hallituksen jäsen Reinola

  • Osallistui liikuntatoimien valiokunnan kokoukseen korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa 30.3.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 6/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin keskeyttää varapuheenjohtaja Sanna-Maria Ahlin palkkionmaksu toistaiseksi 1.4.2020 alkaen COVID-19 -epidemian takia, sillä hän on terveydenhuollon ammattilaisena estynyt osallistumaan OLL:n toimintaan toisen työnsä vuoksi.

4. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 1/2020.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon