Hallituksen kokous 25/2019

Julkaistu:

Aika: 10.12.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 24/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Valtuutettiin puheenjohtaja Suikula ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan yhteistyösopimus Suomen Parkour ry:n kanssa koskien Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -hanketta.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon