Hallituksen kokous 23/2019

Julkaistu:

Aika: 20.-21.11.2019

Paikka: Hotelli Alba, Jyväskylä

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija

Hannasofia Hardwick, viestintäasiantuntija

Anni Liina Ikonen, korkeakoululiikunnan asiantuntija

Joonas Haggren

Outi Häkkinen

Bennie Wardi

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi:

Varapuheenjohtaja Anttonen:

  • Sauna on melkein lämmin
  • Harri on grillattu mediumplussaksi
  • Olkipukki on valmis

Puheenjohtaja Suikula:

  • Liittokokous on meneillään ja olemme Jyväskylässä

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 22/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Merkittiin tiedoksi Tamkon eroilmoitus.

4. Päätettiin hallituksen kannoista työryhmien muutoksiin.

Kokoustauko ajassa 23:56 - 21.11. klo 10:30.

5. Hyväksyttiin liitteen kolme mukaiset työryhmien ja liittokokouksen muutosesitykset.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon