Hallituksen kokous 22/2019

Julkaistu:

Aika: 18.11.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 21/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

2. Päätettiin esittää liittokokoukselle hallituksen kokoonpanoa vietäväksi työryhmän A päätettäväksi ja lisättäväksi menettelytapajärjestykseen.

3. Hyväksyttiin liittokokouksen työryhmien esityslistat.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon