Hallituksen kokous 19/2019

Julkaistu:

Aika: 29.10.2019

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 18/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

2. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020, talousarvio vuodelle 2020, esitys jäsenmäärän ilmoittamisesta OLL:lle ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä näiden mahdolliset taustapaperit ja liitteet sekä kieliversiot esitettäväksi liittokokoukselle.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon