Hallituksen kokous 18/2019

Julkaistu:

Aika: 17.10.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Nurmi:

 • Lausuttiin SONK:n tavoiteohjelmasta
 • Osallistui Liikkuva Opiskelu -seminaariin yhdessä korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansalan ja korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa
 • Toimisto vietti tyky-päivää
 • Tapasi Allianssin OLL-edustajaa ja OLL-Alumnia Silva Loikkasta yhdessä puheenjohtaja Suikulan ja varapuheenjohtaja Anttosen kanssa

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Lausuntokierroksen materiaalit on julkaistu nettisivuilla ja lausuntokierros on nyt auki
 • Hallituksen Instagram take over pidettiin 10.10.
 • Pidettiin sektoritapaamisen purkutilaisuus

Hallituksen jäsen Savander

 • Liikuntatoimien valiokunnan kokous pidettiin Helsingissä 9.10.
 • Tampereen ammattikorkeakoulun pitkäaikainen liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen jää eläkkeelle vuodenvaihteessa
 • Jyväskylän yliopiston liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leino jää eläkkeelle vuoden vaihteessa

Puheenjohtaja Suikula

 • Piti puhelinpalaverin OLL:n FISU-ehdokkaan Hilkka Pöyhösen kanssa
 • Kävi esittelemässä liittokokousmateriaaleja Helgan hallitukselle
 • Kävi tapaamassa SAKU ry:tä yhdessä pääsihteeri Bolanderin, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansalan ja korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa
 • Kävi tapaamassa Polamkin uutta hallitusta
 • Kävi syömässä TREY:n varapuheenjohtajan kanssa
 • Haki TEK:n opiskelijayhdyshenkilöksi

Pääsihteeri Bolander

 • Osallistui Allianssin ja Nyyti ry:n häirintätilanteet järjestöissä -koulutukseen
 • Osallistui OKM:n lajiliittojen valtionapu -tilaisuuteen
 • Pidettiin toimiston strategiatyöpaja
 • Menossa iltapäivällä OK:n tietosuojainfoon

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 17/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin osana OSS-järjestöpalveluja Liana Technologiesin tarjous ePressin jatkosopimuksesta.

4. Merkittiin tiedoksi pääsihteerin talousselvitys (3. neljännesvuosikatsaus). Päätettiin päivittää reaalitalousarvio kun sektoritapaamisen, liittokokouksen ja liikuntatoimen verkostotapaamisen kustannukset tarkentuvat.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

5. Päätettiin esittää korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansalaa valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston jäseneksi.

Tapahtumat ja koulutukset

6. Päätettiin, että viestintäasiantuntija Hardwick voi osallistua Nesta FutureFestiin työajalla. OLL maksaa osallistumismaksun ja Hardwick muut kustannukset.

7. OLL:n liittokokouksen päällekkäisyyden takia päätettiin selvittää OLL-mielinen edustajataho ja antaa OLL:n äänet valtakirjalla heille.

8. Päätettiin OLL:n osallistujiksi varapuheenjohtajat Anttonen ja Nurmi Olympiakomitean syyskokoukseen.

9. Päätettiin olla osallistumatta Helgan vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys.

10. Päätettiin olla osallistumatta HYY:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys.

11. Päätettiin lähettää varapuheenjohtajat Anttonen ja Nurmi esittämään tervehdys SAMOKin liittokokoukseen.

12. Päätettiin lähettää puheenjohtaja Suikula esittämään tervehdys Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokoukseen.

13. Päätettiin lähettää tervehdys KD nuorten vuosikokoukseen.

14. Myönnettiin beach volleyn OSM-kisat Biitsi.fille.

15. Päätettiin olla osallistumatta ROTKO:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon