Hallituksen kokous 17/2019

Julkaistu:

Aika: 3.10.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Sektoritapaaminen oli Vaasassa 1.-2.10. VR:n tekniset ongelmat vaikeuttivat paluumatkaa huomattavasti (yli 4h myöhästyminen)
 • Osallistui MetroSportiin yhdessä varapuheenjohtaja Nurmen kanssa
 • Osallistui OK:n vaikuttamisklinikkaan yhdessä puheenjohtaja Suikulan ja korkeakoululiikunnan erityisasiantunija Ansalan kanssa
 • Työhallitus viimeisteli hallituksen kertomuksen toiminnasta 1.1.-30.9. välillä
 • Tapasi VYY:tä Vaasassa ennen sektoritapaamista
 • OLL:n entinen pääsihteeri ja FISU:n hallituksen jäsen osallistui EUSA:n gaalaan ja ylimääräiseen liittokokoukseen. Hän edusti siellä myös OLL:ää

Varapuheenjohtaja Nurmi:

 • Osallistui Allianssin Lobbaamisen ABC -koulutukseen yhdessä puheenjohtaja Suikulan, pääsihteeri Bolanderin ja korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikosen kanssa
 • Etelä-Korean yhden provinssin kulttuuri-, liikunta- ja turismiministeriön delegaatio kävi tutustumassa OLL:n toimintaan
 • Liikuntatuutoroinnin kysely on valmis ja lähetetty jäsenyhteisöille

Hallituksen jäsen Savander

 • Tulee ensi viikolla Helsinkiin valiokunnan kokoukseen

Puheenjohtaja Suikula

 • Kävi European Week of Sportsin avausseminaarissa
 • OKM ei myöntänyt rahoitusta Hilkka Pöyhösen FISU-kampanjaa varten
 • OLL osallistui Olympiakomitean Seurapaitapäivään
 • Koulutti liikuntavastaavia sektoritapaamisessa
 • SYL:n syysseminaari on juuri nyt
 • Osallistui Dare to Learn -tapahtumaan

Pääsihteeri Bolander

 • Osallistui OKM:n hankeseminaariin yhdessä korkeakoululiikunnan asiantuntijan ja erityisasiantuntijan kanssa
 • Liittokokouksen lausuntokierroksen materiaalit ovat valmiit ja ne julkaistaan jäsenistölle huomenna 4.10. Lausuntokierros alkaa ma 7.10.
 • Osallistui OK:n kansainvälisyysklinikkaan
 • Osallistui Allianssin rahoitusseminaariin
 • OK:n toiminnanjohtajien aamuinfoon, missä käsiteltiin OK:n strategiaa ja liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen yhteistyötä
 • Uudet vakuutukset ovat astuneet voimaan 1.10.2019

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 16/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin verkostotapaamisen talousarvio.

4. Hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunnitelma lausuntokierrokselle.

Järjestötoiminta ja viestintä

5. Merkittiin tiedoksi keskustelu Olympiakomitean strategiaan liittyen. Valtuutettiin pääsihteeri vastaamaan kyselyyn käydyn keskustelun pohjalta.

6. Päätettiin vahvistaa OLL:n kannatus IFBB:lle FISU:n hakua varten

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

7. Päätettiin osallistua Nyytin 35-vuotisjuhlille puheenjohtaja Suikula ja varapuheenjohtaja Nurmen voimin.

8. Päätettiin olla osallistumatta TYY:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys.

9. Päätettiin olla osallistumatta ASK:n vuosijuhlille. Päätettiin lähettää tervehdys

10. Hyväksyttiin SUL:n sopimus Helsinki City Runista. Valtuutettiin puheenjohtaja Suikula ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan se.

11. Päätettiin olla lähtemättä OKA ry:n yritysyhteistyöhön.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon