Hallituksen kokous 13/2019

Julkaistu:

Aika: 13.6.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hallituksen jäsen Savander:

 • Kevään toiminnan arviointipäivä pidettiin 4.6.
 • Seuraavan liikuntatoimien hallitusedustajan etsintä etenee

Varapuheenjohtaja Nurmi:

 • Olemme suunnitelleet syksyn ja seuraavan vuoden toimintaa
 • Kävi FSS:n sidosryhmätilaisuudessa
 • Tavattiin OKM
 • SAMOK:n kesäpiknik on tänään

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Kävi Vaasassa tapaamassa VYY:tä ja VAMOK:ia
 • Kävi Seinäjoella tapaamassa SAMOA ja SAMO:n OKM-hankkeen ohjausryhmässä
 • Olemme purkaneet OLL:n hallitusohjelmavaikuttamista

Puheenjohtaja Suikula:

 • On somettanut kesän liikuntanikseistä
 • Käytiin tapaamassa SUL:ia Helsinki City Runin tiimoilta
 • Korkeakoululiikunnan tietopankki on saatu nettisivuille
 • Tavataan FISU:n hallitukseen jatkokaudelle hakevaa Hilkka Pöyhöstä ensi viikolla
 • Sitoutumattomien nuorisojärjestöjen puheenjohtajaverkoston tapaaminen on ensi viikolla

Pääsihteeri Bolander:

 • Työntekijät jäävät tämän päivän jälkeen lomalle
 • Kaikki kehityskeskustelut on pidetty

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 12/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Järjestötoiminta ja viestintä

3. Päätettiin OLL:n esitys FISU Gender Equality Awardin saajaksi ja valtuutettiin puheenjohtaja Suikula ja varapuheenjohtaja Anttonen hoitamaan asia.

4. Päätettiin lähettää SOSTE:n Järjestöjohdon syysfoorumiin puheenjohtaja Suikula ja pääsihteeri Bolander.

5. Päätettiin asettaa Hilkka Pöyhönen OLL:n ehdokkaaksi FISU:n hallitukseen.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

6. Päätettiin pöydätä OLL:n edustajien valinta EUSA Konferenssiin ja liittokokoukseen.

7. Päätettiin olla osallistumatta Helga Freshers Partyyn.

8. Päätettiin osallistua Helgan hyvinvointivuosi-kampanjaan.

9. Päätettiin lähettää OLL:n edustajaksi Eurooppanuorten Linnaseminaariin varapuheenjohtaja Anttonen.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon