Hallituksen kokous 8/2019

Julkaistu:

Aika: 4.4.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja, poissa

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Anttonen:

 • Käytiin ennakkoäänestystempauksessa 3.4.
 • Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeelle myönnnettiin vain 15 000€ haetun 30 000€ sijaan
 • On käynyt Vierumäellä ja Hämeenlinnassa kummitapaamisissa
 • Kävi Vihreiden liikuntapoliittisessa keskustelutilaisuudessa
 • On tavannut Sara Saramäen
 • Varapuheenjohtaja Nurmi kävi JYY:n vuosijuhlilla ja kummitapaamisessa sekä SAVOTTA:n kummitapaamisessa
 • OLL järjestää sidosryhmätapahtuman Unelmien liikuntapäivänä 10.5.
 • Huomenna 5.4. on tyky-päivä
 • Nurmi ja Suikula osallistuivat Facted Up Eu -vaalipaneeliin
 • Anttonen osallistui Ääni ihmisoikeuksille -vaalipaneeliin sekä Tulevaisuuden hyvinvointi -keskustelutilaisuuteen

Puheenjohtaja Suikula:

 • Korkeakoululiikunnan asiantuntija Ikonen kävi Liikkuva koulu -seminaarissa
 • Puheenjohtaja kävi LTKY:n ja Helgan kummitapaamisessa
 • On tavannut Sari Sarkomaata, Tiina Eloa, Toni Ahvaa ja Tuomas Suihkosta
 • Osallistui TEK:in vaalipaneeliin
 • Ollaan Lahden SELL Games 2020 -kilpailujen Erasmus + -rahoituksen takia oltu yhteydessä useisiin eurooppalaisiin opiskelijaurheilujärjestöihin
 • Ollut Allianssin nuorisojärjestöpuheenjohtajien tapaamisessa
 • Tavattiin Suomen YK nuorisodelegaatti Jenni Sundqvist

Hallituksen jäsen Savander

 • On tavannut Sinuhe Wallinheimoa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7/2019 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin reaalitalousarvio vuodelle 2019.

4. Merkittiin tiedoksi pääsihteerin talousselvitys ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja päätettiin hakea oikaisua Liikunnallisen elämäntavan edistämisen -hankepäätökselle sekä päätettiin keskustella opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa mahdollisuuksista hakea muita avustuksia vuodelle 2019.

5. Todettiin päivitetty hallinto-ohjesääntö

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

6. Päätettiin OLL:n vuosijuhlaedustajaksi Tahkon tallin vuosijuhliin varapuheenjohtaja Anttonen, jos LYY:n kummitapaaminen ei ole seuraavana päivänä.

7. Päätettiin OLL:n vuosijuhlaedustajaksi AYY:n vuosijuhlille varapuheenjohtaja Nurmi.

8. Päätettiin olla osallistumatta METKAn Wappukuntoon-tapahtumaan ja valtuutettiin varapuheenjohtaja Anttonen ilmoittamaan siitä METKAlle.

9. Päätettiin lähettää puheenjohtaja Suikula ja varapuheenjohtaja Nurmi Helgan ja Laureamkon Haalarikastajaiset -tapahtumaan

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon