Hallituksen kokous 1/2019

Julkaistu:

Aika: 7.1.2019

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Joonas Suikula, puheenjohtaja

Tiina Anttonen, varapuheenjohtaja

Harri Nurmi, varapuheenjohtaja

Hanna Savander, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pääsihteeri Bolander:

  • Entinen pääsihteeri Hilkka Pöyhönen tulee huomenna 8.1. perehdyttämään hallitusta ja työntekijöitä tarkemmin kansainvälisiin asioihin liittyen.
  • EUSA:n opiskelijakomissioon valittu Kaisla Osara tulee käymään toimistolla keskiviikkona 9.1.
  • Tapahtumakoordinaattori on jäänyt kahden viikon lomalle.

Puheenjohtaja Suikula:

  • Uusi hallitus on aloittanut toimessaan.
  • Aamulla on käsitelty sektoritapaaminen/vaalitempaus asioita.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 22/2018 pöytäkirja.

Hallituksen järjestäytyminen

3. Vuoden 2019 OLL:n hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Joonas Suikula (LTKY), varapuheenjohtajat Tiina Anttonen (METKA) ja Harri Nurmi (O’Diako) ja hallituksen jäsen Hanna Savander (Jyväskylän yliopisto/liikuntatoimet).

4. Päätettiin hallituksen tehtävien jaosta seuraavasti:

  • Joonas Suikula: Liikuntapolitiikka, kansainvälinen toiminta ja viestintä
  • Tiina Anttonen: Yhdenvertaisuus, viestintä ja liikuntatapahtumat
  • Harri Nurmi: Liikuntapolitiikka, viestintä ja liikuntatuutorointi

5. Päätettiin hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Anttonen.

6. Päätettiin OLL:n häirintäyhdyshenkilöiksi vuodelle 2019 työntekijöistä korkeakoululiikunnan asiantuntija Anni Liina Ikonen ja hallituksesta varapuheenjohtaja Harri Nurmi.

Hallinto, henkilöstö ja talous

7. Todettiin liiton perussäännöt, hallituksen työjärjestys, merkkiohjesääntö, urheilujärjestöjä koskeva TES, OLL:n paikalliset työehdot 2018-2021 ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma.

8. Päätettiin tilata puheenjohtaja Joonas Suikulalle liiton maksuaikakortti ja samalla lopettaa entisen puheenjohtaja Soile Koski-Ahon samainen kortti.

9. Päätettiin hyväksyä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) OLL:n jäseneksi

Järjestötoiminta ja viestintä

10. Päätettiin OLL:n edustajaksi VYY:n vuosijuhlille Tiina Anttonen.

11. Päätettiin OLL:n edustajiksi TUL:n 100-vuotisjuhlavastaanotolle Harri Nurmi ja Tiina Anttonen.

12. Päätettiin OLL:n edustajaksi JYY:n vuosijuhlille Harri Nurmi.

13. Päätettiin OLL:n edustajaksi METKA:n vuosijuhlille Harri Nurmi ja Tiina Anttonen.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon