Hallituksen kokous 16/2022

Julkaistu:

Aika: 10.10.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme

  • 4.10. SAMOK&SYL-tuparit

Varapuheenjohtaja Hahl

  • 4.10. SAMOK&SYL-tuparit
  • 5.10. Jyväskylän Liikunta-appron rasti: Liikuttavia hetkiä opiskeluun - arkisia keinoja istumisen vähentämiseen ja liikkeen lisäämiseen opiskelussa

Varapuheenjohtaja Ressi

  • 5.10. Metrosportin rasti

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 15/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Hyväksytttii esitys liittokokouksen työjärjestykseksi päätösesityksineen sekä esitys menettelytapajärjestykseksi. Hyväksyttiin lisäksi toimintakertomus ja strategian puoliväliarviointi stilistisin muutoksin.

Päätettiin, ettei talousvaliokuntaa valita vuoden 2022 aikana, vaan asia jätetään päätettäväksi vuonna 2023.

Järjestötoiminta ja viestintä

Valittiin vuoden Liekehtijäksi opiskelijoiden EM-kisoihin osallistunut Tampereen yliopiston futsal-joukkue.

Päätettiin luovuttaa OLL-malja Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAlle.

Tapahtumat ja koulutukset

Hyväksyttiin valtakunnallisen liikuntatuutoriseminaarin seminaarin kuluarvio ja toteuttamissuunnitelma.

Takaisin dokumenttiarkistoon