Lausuntokierroksen materiaalit

Liittokokouksen lausuntokierroksen materiaalit ja tarkempi aikataulu lausuntokierrokselle.

Ennen liittokokousta Opiskelijoiden Liikuntaliitto välittää jäsenyhteisöilleen liittokokousasiakirjat, jotta jäsenyhteisöt voivat lausua asiakirjoista ja ehdottaa niihin muutoksia tai lisäyksiä. Näihin asiakirjoihin lukeutuu muun muassa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lausuntokierroksen asiakirjat julkaistaan tällä sivulla. Lausuntokierroksen asiakirjan ovat myös ladattavissa pdf-tiedostoina.

Lausuntokierroksen materiaalit ja tarkempi tieto liittokokouksesta löytyy tästä Google Drive-kansiosta.

Liittokokousasiakirjojen lausuntokierros kestää yleensä kolme viikkoa. Lausunnot lähetetään pääsihteerille. Jäsenyhteisöiltä saadut lausunnot otetaan huomioon kun liiton hallitus valmistelee lopulliset liittokokousasiakirjat.

Julkaisemme lopulliset liittokokousasiakirjat viimeistään kolme viikkoa ennen liittokokousta Viralliset liittokokousmateriaalit -sivulla. Välitämme kaikille jäsenyhteisöille sähköpostitse tiedon liittokokousmateriaalien julkaisemisesta.

Ei löydetty dokumentteja.