Viralliset liittokokousmateriaalit

Lopulliset liittokokousasiakirjat ja muut liittokokousmateriaalit.

Asiakirjat 1-4: kokouskutsu, aikataulu, työjärjestys ja menettelytapaohjeet (docx)
Asiakirjat 1-4: kokouskutsu, aikataulu, työjärjestys ja menettelytapaohjeet (pdf)

Asiakirja 5: Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1.–30.9.2022 (docx)
Asiakirja 5: Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1.–30.9.2022 (pdf)
Liite: Tapaamiskalenteri 2022 (pdf)
Liite: Neljännesvuosikatsaus 3/2022 (pdf)

Asiakirja 6: OLL:n strategian puoliväliarviointi 2021–2023 (docx)
Asiakirja 6: OLL:n strategian puoliväliarviointi 2021–2023 (pdf)

Asiakirja 7: Hallituksen selonteko liiton jäsenmallin tulevaisuudesta (docx)
Asiakirja 7: Hallituksen selonteko liiton jäsenmallin tulevaisuudesta (pdf)
Liite: Jäsenyysmallien jäsenmaksutuottoja eri skenaarioissa (docx)
Liite: Jäsenyysmallien jäsenmaksutuottoja eri skenaarioissa (pdf)

Asiakirja 8: Toimintakertomus 2021 (docx)
Asiakirja 8: Toimintakertomus 2021 (pdf)
Liite: Tapaamiskalenteri 2021 (pdf)

Asiakirja 9: Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus 2021 (pdf)

Asiakirja 10: hallituksen esitys liittokokouksen kannanotoksi (docx)
Asiakirja 10: hallituksen esitys liittokokouksen kannanotoksi (pdf)

Asiakirja 11: Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 (docx)
Asiakirja 11: Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 (pdf)

Asiakirja 12: Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 2023 (xlxs)
Asiakirja 12: Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 2023 (pdf)
Liite: Talousarvion taustapaperi 2023 (docx)
Liite: Talousarvion taustapaperi 2023 (pdf)

Asiakirja 13: Hallituksen esitys liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaksi (docx)
Asiakirja 13: Hallituksen esitys liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaksi (pdf)

Asiakirja 14: OLL:n perussäännöt

Muuta

Vastauksia lausuntokierroksen kysymysiin

Jäsenyhteisöjen lausunnot liittokokousmateriaaleista (linkki vie Google Drive-kansioon)