Liittokokous 2022

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) sääntömääräinen liittokokous järjestetään Vuokatin urheiluopistolla 1.–3.11.2022. Ensimmäisenä päivänä järjestetään keskustelutilaisuus liiton tulevaisuudesta, ja varsinainen liittokokous on 2.–3. marraskuuta.

Liittokokoukseen valmistautumisen aikataulu:

5.9. Virallinen liittokokouskutsu ja lausuntokierroksen materiaalit julkaistaan

5.–25.9. Liittokokousmateriaalien lausuntokierros

14.–15.9. Materiaalien läpikäynti liikunnan sektoritapaamisessa

2.10. Ilmoittautuminen liittokokoukseen päättyy

18.10. Liittokokousmateriaalit toimitetaan jäsenistölle sähköisesti

28.10. Kopiot liittokokousedustajien valtakirjoista tulee olla OLL:n toimistolla

1.11. Keskustelutilaisuus OLL:n tulevaisuudesta

2.–3.11. Liittokokous

Valtakirja

Kopiot valtakirjoista äänimäärineen ja allekirjoituksineen pyydämme toimittamaan perjantaihin 28.10.2022 klo 16 mennessä pääsihteerille (niko.peltokangas@oll.fi).

Valtakirja (docx)
Valtakirja (pdf)

Kokouslähetys

Lisätietoja:

Pääsihteeri Niko Peltokangas
niko.peltokangas@oll.fi
+358 44 780 0210