Viralliset liittokokousmateriaalit

Lopulliset liittokokousasiakirjat ja muut liittokokousmateriaalit.

Asiakirjat 1-4: kokouskutsu, aikataulu, työjärjestys ja menettelytapaohjeet (docx)
Asiakirjat 1-4: kokouskutsu, aikataulu, työjärjestys ja menettelytapaohjeet (pdf)

Asiakirja 5: Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1.–30.9.2021 (docx)
Asiakirja 5: Hallituksen kertomus toiminnasta 1.1.–30.9.2021 (pdf)
Liite: Tapaamiskalenteri 2021 (pdf)
Liite: Neljännesvuosikatsaus 3/2021 (pdf)

Asiakirja 6: Toimintakertomus 2020 (docx)
Asiakirja 6: Toimintakertomus 2020 (pdf)
Liite: Tapaamiskalenteri 2020 (pdf)

Asiakirja 7: Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus 2020 (pdf)

Asiakirja 8: hallituksen esitys liittokokouksen kannanotoksi (docx)
Asiakirja 8: hallituksen esitys liittokokouksen kannanotoksi (pdf)

Asiakirja 9: Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 (docx)
Asiakirja 9: Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 (pdf)

Asiakirja 10: Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 2022 (xlxs)
Asiakirja 10: Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 2022 (pdf)
Liite: Talousarvion taustapaperi 2022 (docx)
Liite: Talousarvion taustapaperi 2022 (pdf)

Asiakirja 11: Hallituksen esitys liiton liikuntapoliittiseksi linjapaperiksi (docx)
Asiakirja 11: Hallituksen esitys liiton liikuntapoliittiseksi linjapaperiksi (pdf)

Asiakirja 12: Hallituksen esitys liiton eettiseksi säännöstöksi (docx)
Asiakirja 12: Hallituksen esitys liiton eettiseksi säännöstöksi(pdf)
Liite: Eettisen säännöstön taustapaperi (docx)
Liite: Eettisen säännöstön taustapaperi (pdf)

Asiakirja 13: Hallituksen esitys liiton perussääntöjen muuttamiseksi (docx
Asiakirja 13: Hallituksen esitys liiton perussääntöjen muuttamiseksi (pdf)
Liite: Sääntömuutosten taustapaperi (docx)
Liite: Sääntömuutosten taustapaperi (pdf)

Asiakirja 14: OLL:n perussäännöt

Muuta

Usein kysytyt kysymykset (pdf)

Jäsenyhteisöjen lausunnot liittokokousmateriaaleista (linkki vie Google Drive-kansioon)