Tiedote: OLL tyytyväinen ammattikorkeakoululakiin

19.02.2013 // 12:19

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on osittain tyytyväinen hallituksen esitykseen ammattikorkeakoululaista. OLL näkee edelleen parhaana vaihtoehtona liikuntapalveluiden kirjaamisen suoraan lakiin, mutta pitää liikuntapalveluiden sisällyttämistä toimilupien myöntämistä koskevaan asetukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin kaivattuna parannuksena.

Liikunnan ottaminen mukaan ammattikorkeakoulu-uudistukseen on hyvin linjassa liikunnan elämänkaarimallin kokonaisvaltaisen edistämisen kanssa. Viimeviikkoisen YTHS:n opiskelijoiden terveystutkimuksen tulosten jälkeen yksikään korkeakoulu ei voi väistää velvollisuuttaan opiskelijoidensa opiskelukyvyn edistämisessä.

”Terveyserot ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden välillä ovat hätkähdyttävän suuret”, toteaa liiton puheenjohtaja Teemu Myllärinen.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto pitää laadukkaita liikuntapalveluita keskeisenä keinona parantaa opiskelijoiden terveyttä, lyhentää opiskeluaikoja sekä varmistaa työelämässä jaksaminen.

Syksyllä 2013 uusittaviin ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksiin tulee liittää kattava selvitys liikuntapalveluiden järjestämisestä uudessa ammattikorkeakoulussa. OLL edellyttää, että uudistuvat ammattikorkeakoulut tavoittelevat korkeakoululiikunnan suositusten mukaista vähimmäispanostusta 30€ vuodessa opiskelijaa kohden liikuntapalveluiden järjestämiseen. Samalla OLL muistuttaa, että ammattikorkeakouluille asetetut säästöt eivät ole peruste laiminlyödä tai heikentää liikuntapalveluita jatkossakaan.

Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi on ehjä paketti, ja liikunnan kirjaaminen korkeakoulujen vastuulle toteuttaa myös hallitusohjelmaa, jossa on mainittu opiskelijaliikunnasta huolehtiminen.

”Kiitokset laista menevät siis opetusministeri Jukka Gustafssonille sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle”, kehuu liiton varapuheenjohtaja Vesa-Ville Väänänen.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Teemu Myllärinen,  +358447800211, teemu.myllarinen@oll.fi
Viestintävastaava, varapuheenjohtaja Vesa-Ville Väänänen,  +358447800216 , vesa-ville.vaananen@oll.fi