Studerandenas Idrottsförbund (OLL) testar nya sätt att minska sittande för studerande

07.09.2017 // 09:25

Studerandenas Idrottsförbund söker lösningar för minskat sittande för studerande. I
höst testar vi skivor för att skapa stående skrivbord i två studentbibliotek i
Tammerfors och Helsingfors.

Att sitta för mycket är en hälsorisk, och i synnerhet högskolestuderande sitter väldigt mycket
dagligen. Enligt Högskolestuderandes hälsoundersökning (SHVS 2017), sitter
högskolestuderande närmare 11 timmar dagligen till vardags. Enligt en undersökning som
Studerandenas Idrottsförbund genomförde tillsammans med utredningstjänsten Ahaa! i
Tammerfors år 2016 anser studerande att de sitter för mycket men har svårt att se hur de
kunde minska sittandet i en högskolemiljö.

Studerandenas Idrottsförbund genomför en intervention i biblioteket vid Tammerfors
yrkeshögskola och i campusbiblioteket i Mejlans vid Helsingfors universitet. Som
del av interventionen erbjuder vi studerande justerbara och flyttbara skivor som ställs på ett
bord för att man får ett stående skrivbord och kan på ett naturligt sätt ändra ställning utan att
byta plats.

Med hjälp av interventionen vill vi ta reda på hur studerande tar emot skivor för att skapa ett
stående skrivbord som gör det möjligt att ta pauser i sittandet, om de påverkar
studerandenas upplevelse av att sitta mycket och vilka eventuella utmaningar som
biblioteksmiljön utgör för deras användning.

Skivorna för att skapa ett stående skrivbord togs i bruk i Tammerfors i augusti. I Helsingfors
börjar interventionen senare på hösten när renoveringen av campusbiblioteket i Mejalns är färdig.
I biblioteken samlar vi användarrespons på skivor för att skapa stående skrivbord under hela interventionen
och vi rapporterar om resultaten vid årsskiftet. Interventionen för att minska sittandet är en del av OLL:s treåriga
projekt för att främja en rörlig livsstil. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information:
Sakkunnig inom högskoleidrott Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Ordförande Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi