Förbundsmöte

OLL:s förbundsmöte ska organiserades i Vierumäki 3.-4.11.2016

Verksamhetsplan 2017
Budget 2017


Bakgrundsmaterial:

Vastauksia lausunnoissa nousseisiin kysymyksiin (på finska)

Obs: bagrundsmaterial till verskamhetsplan och budget har inte förändrats äfter remissrundan.

Bakgrundsmaterial till verksamhetsplan
Bakgrundsmaterial till budget