Aktuellt

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) testar nya sätt att minska sittande för studerande

07.09.2017 // 09:25

Studerandenas Idrottsförbund söker lösningar för minskat sittande för studerande. I
höst testar vi skivor för att skapa stående skrivbord i två studentbibliotek i
Tammerfors och Helsingfors.

Att sitta för mycket är en hälsorisk, och i synnerhet högskolestuderande sitter väldigt mycket
dagligen. Enligt Högskolestuderandes hälsoundersökning (SHVS 2017), sitter
högskolestuderande närmare 11 timmar dagligen till vardags. Enligt en undersökning som
Studerandenas Idrottsförbund genomförde tillsammans med utredningstjänsten Ahaa! i
Tammerfors år 2016 anser studerande att de sitter för mycket men har svårt att se hur de
kunde minska sittandet i en högskolemiljö.

Studerandenas Idrottsförbund genomför en intervention i biblioteket vid Tammerfors
yrkeshögskola och i campusbiblioteket i Mejlans vid Helsingfors universitet. Som
del av interventionen erbjuder vi studerande justerbara och flyttbara skivor som ställs på ett
bord för att man får ett stående skrivbord och kan på ett naturligt sätt ändra ställning utan att
byta plats.

Med hjälp av interventionen vill vi ta reda på hur studerande tar emot skivor för att skapa ett
stående skrivbord som gör det möjligt att ta pauser i sittandet, om de påverkar
studerandenas upplevelse av att sitta mycket och vilka eventuella utmaningar som
biblioteksmiljön utgör för deras användning.

Skivorna för att skapa ett stående skrivbord togs i bruk i Tammerfors i augusti. I Helsingfors
börjar interventionen senare på hösten när renoveringen av campusbiblioteket i Mejalns är färdig.
I biblioteken samlar vi användarrespons på skivor för att skapa stående skrivbord under hela interventionen
och vi rapporterar om resultaten vid årsskiftet. Interventionen för att minska sittandet är en del av OLL:s treåriga
projekt för att främja en rörlig livsstil. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information:
Sakkunnig inom högskoleidrott Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Ordförande Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi

OLL: Högskolornas planlösningar, inredning och möblering måste stöda att studerande sitter mindre!

15.02.2017 // 13:29

Ställningstagande 15.2.2017

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) kräver att högskolorna beaktar minskat dagligt sittande för studerande och hela högskolegemenskapen i planlösningar, inredning och möblering. Enligt Högskolestuderandes hälsoundersökning, publicerad av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) 13.2, sitter högskolestuderande närmare elva timmar dagligen till vardags. Endast 16 % av studerandena sitter mindre än åtta timmar per dag.

”Resultaten är mycket alarmerande. Att sitta för mycket är en oberoende hälsorisk. För närvarande stöder ändå inte den finländska högskolemiljön minskat sittande”, konstaterar Otto Takala, OLL vice ordförande och ansvarig för idrottspolitik. ”Det är ett sorgligt faktum att högskolornas lokaler nästan utan undantag är planerade, byggda, inredda och möblerade så att det inte är lätt eller naturligt att ta pauser i sittandet eller arbeta stående”, fortsätter vice ordförande Takala.

Enligt den undersökning som OLL genomfört tillsammans med utredningstjänsten Ahaa! anser studerande även själva att de sitter för mycket, men har svårt att se hur de i en högskolemiljö kunde minska sittandet. Om det skulle vara lätt att minska sittandet skulle studerande gärna göra det.

”OLL kräver och utmanar högskolorna att i sina planlösningar, inredning och möblering beakta de nationella riktlinjerna och principerna för att minska sittande. Det är dags för förändring. En hälsosam och välmående högskolegemenskap är ett mål som det inte lönar sig att pruta på”, avslutar OLL:s vice ordförande Takala

Mer information:
Jussi Ansala, sakkunnig inom högskoleidrott, jussi.ansala(a)oll.fi, tfn 044 7800 214
Hanne Munter, sakkunnig inom högskoleidrott, hanne.munter(a)oll.fi, 044 7800 219.

osmkisat.fi samlar alla tävlingar i en och samma tjänst

26.01.2017 // 15:13

Den nya webbplatsen osmkisat.fi har öppnats för Studerandenas FM. Genom tjänsten kan högskolestuderande anmäla sig direkt till tävlingarna och se deltagarna som redan anmält sig. I och med webbplatsen och det nya konceptet lyfts studerandeidrotten fram ännu starkare och tydligare även för övriga intressentgrupper. Målet med reformen är att öka tävlingarnas besökarantal och göra dem mer välkända.

I och med detta tjänstedesignprojekt, som genomfördes i Studerandenas idrottsförbund, gjordes SFM-evenemangets koncept mer kundorienterat. Samtidigt fick tävlingarna ett gemensamt anmälningssystem, en ny webbplats och ett nytt visuellt uttryck.

“I och med den nya digitala tjänsten tar SFM-tävlingarna ett stort kliv framåt. Nu är det lättare att anmäla sig till tävlingarna, och studerandena kan se alla tävlingar på en gång. Tjänsten har utvecklats på basis av respons från tävlingsanordnarna, deltagarna och enskilda studerande, och utvecklingsarbetet pågår fortfarande”, berättar OLL:s vice ordförande Juho Paavola, som ansvarar för evenemangen, ivrigt.

I samband med den nya tjänsten osmkisat.fi ordnas nu för första gången en bowlingstävling med låg tröskel som fått namnet Let’s Bowl. Tävlingens format är en lagtävling för 3–5-personer: lagen bowlar i sin lokala bowlinghall, fyller i resultatblanketten och lämnar in den till hallen, som sedan förmedlar resultaten till Finlands Bowlingförbund. I slutet av december belönas de tre bästa lagen.

”Vi vill öka möjligheter att delta med låg tröskel och göra SFM-konceptet bekant för alla högskolestuderande. Vem som helst kan delta i SFM-tävlingarna, oberoende av nivå. Vi kommer att fästa allt större uppmärksamhet vid tävlingarnas ansvarsfullhet, tävlingsupplevelsen samt hållbara produktionslösningar”, berättar utbildnings- och evenemangskoordinator Jenny Söderman, som ansvarar för tjänstedesign.

Kontaktuppgifter:

Vice Ordförande Juho Paavola
+358 44 7800 215
juho.paavola@oll.fi

Koordinator, utbildning och evenemang Jenny Söderman
+358 44 7800 217
jenny.soderman@oll.fi

www.osmkisat.fi
Facebook
Twitter
Instagram

Beställ Studerandenas FM:s nyhetsbrev

#osm2017 #osmkisat #servicedesign #digitalization #studentsports #OLLfi

Studerandenas nationella FM främjar en hälsosam och aktiv livsstil bland studerande och förbättrar studerandenas välfärd genom att erbjuda idrottsevenemang med låg tröskel inom studerandegemenskapen, idrottsglädje och en god stämning. Tävlingsanordnarna, som ofta själva är studerande, får värdefull erfarenhet av projekthantering samt en meningsfull hobby inom idrott och motion.

Webbplatsen producerades av Jani Hyytiäinen från Oncode, och det visuella uttrycket skapades av Teemu Perhiö.

OLL:S FÖRBUNDSMÖTE TILL OLYMPISKA KOMMITTÉN: HÅLL ERA LÖFTEN!

09.11.2016 // 12:25

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte kräver att den nya Olympiska kommittén fokuserar på att samla hela idrottsfältet och få hela Finland att röra på sig. Det är inte hållbart om den offentliga debatten i framtiden handlar endast om olympiska medaljer och finansieringen av elitidrott.

Det olympiska idealets mål ”är att utveckla en livsstil där glädjen ligger i att försöka” – inte i framgång. En verksamhet som välkomnar barn, unga, vuxna och alla som rör på sig är ett löfte som ingår i framgångsplanen för motion och idrott – ett löfte som även Olympiska kommittén måste betona och framhålla, även om media törstar efter internationella berättelser om ära och framgång.

Det är bara tre år sedan OLL:s förbundsmöte riktade en vädjan till Valo om att Valo skulle ta en stark roll i att främja fysisk aktivitet. Om tre veckor håller den nya Olympiska kommittén sitt första årsmöte. Där fattas beslut om verksamhetsplanen för Finlands 100-årsjubileumsår och studerande som samlats till förbundsmöte vädjar än en gång: Medlemmar i Olympiska kommittén: Låt oss tillsammans se till att utvecklingen, som nu tagit fart i Valo, fortsätter!

Studerandenas Idrottsförbund samlades till förbundsmöte 3–4.11 på Finlands idrottsinstitut i Vierumäki.

STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF

Bennie Wardi Hanna Laakso
ordförande generalsekreterare

Mer information:
Bennie Wardi
Ordförande
Studerandenas Idrottsförbund
tfn 044 7800 211

Studerandes FM 2016

10.10.2016 // 13:15

Studerandes FM (SFM) är nationella mästerskapstävlingar för finska högskolestuderande. Tävlingarna samlar årligen ihop flera tusentals studerande från yrkeshögskolor och universitet runt Finland. Syftet bakom SFM är att erbjuda ett underhållande och trevligt tävlingsformat för studerande oavsett prestationsnivå. Allt går ut på att njuta av idrotten och de gemensamma sysslorna!

SFM erbjuder både tävlingsserier och avslappnade serier för nybörjare och mindre erfarna idrottare.

Ta det för dig att fråga din högskola eller högskolans idrottsväsen eller din studerande-/studentkår om de vill erbjuda dig finansiellt stöd för att delta i studerandes FM!

20.-21.2.2016 SCHACK, Björneborg

8.-9.4.2016 IISHOCKEY, Rovaniemi

9.-10.4.2016 INNEBANDY, Vierumäki

16.-17.4.2016 VOLLEYBALL, Tammerfors

23.4.2016 STIGLÖPNING, Vanda

23.4.2016 BORDTENNIS, Jyväskylä

24.4.2016 10km LANDSVÄGLÖPNING, Helsingfors

7.5.2016 FRISBEEGOLF, Mikkeli

11.6.2016 HALVMARATHON, Helsingfors

13.8.2016 MARATHON, Helsingfors

2.9.-4.9.2016 PADEL, Helsinfors

9.9.-11.9.2016 ÄVENTYRIDROTT, Kajana

14.9.2016 GOLF, Siuntio

16.-18.9.2016 BOBALL, Jyväskylä

24.-25.9.2016 TYNGDLYFT OCH STYRKELYFT, Tammerfors

1.-2.10.2016 BILJARD, Tammerfors

8.-9.10.2016 ULTIMATE, Jyväskylä

3.-4.12.2016 FUTSAL, Tammerfors

10.-11.12.2016 KORGBALL, Vierumäki

Vem kan delta?

FM-tävlingarna är öppna för medlemmar i OLL:s medlemsorganisationer.

Om du betalat studerande- eller studentkårens medlemsavgift kan du lugnt anmäla dig med. Om bara 2/3 av ditt lag betalat medlemsavgiften stiger deltagaravgiften med 25 %. Du kan delta i studerandes FM till slutet av det år som följer ditt examinationsår!

Ta lyra och kom med i studerandes FM!

Om du känner intresse för att vara med om att arrangera ett idrottsevenemang på din högskoleort kan du nu ansöka om SFM-status för tävlingen från OLL:s styrelse. Ansökningstiden varar från mitten av maj till mitten av oktober. I och med att OLL inskolar tävlingsarrangörerna behöver du ingen tidigare erfarenhet av att ordna idrottsevenemang. Du kan läsa mera under ”utbildningar”!

Från SFM till Europa!

Tävlingsseriernas vinnare får naturligtvis de mycket eftertraktade och legendariska SFM-medaljerna och mästartiteln. Men dessutom har vinnarna automatisk representationsrätt i sin gren vid studerandes EM-tävlingar (länk). Det vill säga – om du vinner studerandes FM får du möjligheten att representera din högskola ute i Europa nästa år!

Om du alltså vunnit SFM gäller det att besöka EUSA:s nätsidor för att antingen se vilka grenar som finns med i nästa års EUC (European University Championships) eller kolla EUSA Games-kalendern och se om grenen är med i spelprogrammet. Ta gärna kontakt om du är intresserad av att delta i studerandes EM eller EUSA Games!

Hanne Munter vald till sakkunnig i högskoleidrott vid OLL

26.01.2016 // 12:22

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) har valt magister i hälsovetenskaper Hanne Munter till sakkunnig inom högskoleidrott från och med 1.2.

Munter har tidigare erfarenhet av att främja en hälsosam livsstil genom att sitt arbete i projektet Stumppi vid Andningsförbundet. OLL:s styrelse ansåg att Munter kompletterar förbundets kompetens särskilt som expert på hälsofrämjande.

I arbetet som sakkunnig inom högskoleidrott ingår bland annat att koordinera OLL:s projekt för att främja en rörlig livsstil, stöd för utvecklingen av högskolornas lokala tjänster för motion och idrott, ansvar för motionstutorverksamheten samt att koordinera nätverket för högskolornas idrottsväsenden.

Mer information:
Generalsekreterare Hanna Laakso, tfn 044 7800 210

Studerandenas FM (SFM) 2015

23.02.2015 // 08:58

Studerandenas FM (SFM) är högskolestuderandenas nationella mästerskap med tusentals deltagare från yrkeshögskolor och universitet i hela Finland. Syftet med SFM är att erbjuda ett roligt tävlingsformat för studerande oavsett prestationsnivå, där det viktigaste är den glädje och gemenskap som idrott åstadkommer.

I SFM finns både tävlingsserier och avslappnade serier för nybörjare och mindre erfarna idrottare. Tävlingsseriernas vinnare får representationsrätt i sin gren vid studerandes EM-tävlingar eller multisportevenemanget EUSA Games följande år.

OLL:s medlemsorganisationers medlemmar samt universitet eller studentkårer som skaffat SFM-licens har rätt att delta i SFM.

Information om kommande SFM med länkar finns här: http://www.oll.fi/sv/evenemang/studerandenas-fm/. Under årets lopp får ni närmare information i SFM-tävlingsbrevet.

SFM 2015

28–29.3 ULTIMATE, Jyväskylä

4–5.4 SCHACK, Björneborg

11.4 BORDTENNIS, Jyväskylä

18–19.4 VOLLEYBOLL, Tammerfors

18–19.4 INNEBANDY, Jyväskylä

9–10.5 FRISBEEGOLF, St. Michel

16.5 HALVMARATON, Helsingfors (i samband med Helsinki City Run)

15.8 MARATON, Helsingfors (i samband med Helsinki City Marathon)

Augusti BEACH TENNIS, Helsingfors (tidpunkt och plats bekräftas senare)

11–12.9 ÄVENTYRSIDROTT, Kajana (i samband med evenemanget Lost in Kajaani)

19–20.9 BOBOLL, Helsingfors

Oktober PADELTENNIS, Jyväskylä

16–18.10 TYNGDLYFTNING OCH STYRKELYFT, Tammerfors

(senare ändringar i datumen är möjliga)

Sociala medier:
www.facebook.com/osmkisat
Twitter: #OSMkisat

OLL söker medlemmar till strategiarbetsgrupp

03.02.2015 // 10:34

OLL:s styrelse har beslutat att grunda en strategiarbetsgrupp för 2015. Arbetsgruppen har som uppgift att bereda förbundets strategi för 2016–2020. OLL:s styrelse presenterar det slutliga förslaget för förbundsmötet.

Den 14 november 2014 beslöt OLL:s förbundsmöte följande:
OLL skapar en strategi och en ekonomiplan på medellång sikt för förbundet för 2016–2020. Studerande- och studentkårer görs delaktiga i strategiprocessen. Då man skapar strategin fäster OLL särskild uppmärksamhet vid den tidigare strategins förverkligande samt mätarna som utvärderar hur väl strategin förverkligades.

OLL:s styrelse har beslutat att bjuda in representanter från olika instanser att delta i arbetsgruppen, bl.a. medlemmarna, övriga organisationer, alumner och idrottsväsenden. Man har beslutat att öppna en ansökan för medlemsrepresentanter. Styrelsen söker två representanter till arbetsgruppen, varav den ena väljs från studerandekårsfältet och den andra från studentkårsfältet.

Kriterierna är medlemskap i en av OLL:s medlemskårer och erfarenhet av studerandeorganisationsverksamhet. Dessutom önskar vi att representanterna ska vara visionärer med tid för att sätta sig in i uppgiften. Strategiarbetsgruppen samlas 4–5 gånger per år, och det första mötet ordnas den 5 mars 2015 på OLL:s kansli på Lappbrinken.

Skicka din ansökan till adressen hilkka.laitinen@oll.fi innan 16.2.2015.

Ytterligare information: Matias Vainio, matias.vainio@oll.fi, 044 7800 211

Studerandeorganisationerna: De studerande är redo för strukturella förändringar

28.08.2013 // 09:53

Ställningstagande 28.8.2013

Fri för publicering

Landets regeringen samlas idag till budgetmangling för att besluta om nästa års budget. Samtidigt är det meningen att besluta om åtgärder för att minska hållbarhetsunderskottet. Varje medborgare har krävts på ansvar.

“Även studerande är redo för strukturella förändringar. Vi bär ansvaret för Finlands framtid och vill därför garantera att det finns en välfärdsstat också framöver”, säger de landsomfattande studerandeorganisationernas ordföranden.

Det bästa sättet att motverka hållbarhetsunderskottet är att säkra människors arbetsförmåga och ork i arbetet ända upp till pensionsåldern. Basen för arbetsförmåga skapas redan under studietiden.

“Vi erbjuder en strukturell reform som har obestridlig inverkan på karriärernas längder. Genom att satsa på studerandehälsovården tar man förutom hand om studieförmågan och därmed påskyndar utexaminering, men man garantera också de anställdas arbetsförmåga under de kommande årtiondena. Genom att inkludera yrkeshögskolestuderande till Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster garanterar man funktionell, täckande och jämlik studerandehälsovård för alla högskolestuderande”, framför ordförandena.

YH-studerandes SHVS försök har redan visat att SHVS lämpar sig för att ordna studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande. Allt vi behöver nu är beslut.

Undersökningar visar att god studerandevård erbjuder ett sätt att påverka studietiderna, i motsats till de frekvent diskuterade nedskärningarna av studiestödet. En studerande som upplever sig ha goda personliga resurser studerar cirka 10 studiepoäng per år mer än en sin studiekamrat som upplever sig ha svaga studieresurser (1).

“Beslutsfattare, var ansvarsfulla. Om vi verkligen vill ha smidiga studier, välmående studerande och arbetsför arbetskraft, är det rätta beslutet att satsa på studerandehälsovården genom att utvidga SHVS till alla yrkeshögskolestuderande. Det kräver närmast politisk vilja. Utöver reformens långsiktiga verkningar kommer den även att förbättra det finska folkets välmående. Kan man tänka sig en bättre strukturell reform?”, frågar ordförandena.

 

Centerpartiets Ungdomsförbund
vice ordförande Johanna Karjula, tfn 044 033 1071, johanna_karjula@hotmail.com

De gröna unga och studerandenas förbund ViNO rf
ordförandena Veli-Matti Partanen och Maria Ohisalo, tfn 050 596 6367, puheenjohtajat@vino.fi

Finlands Kristdemokratiska (KD) Unga rf
ordförande Lauri Kangasniemi, tfn 040 129 0889, puheenjohtaja@kdnuoret.fi

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
ordförande Marina Lampinen, tfn 044 906 5007, marina.lampinen@syl.fi

Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland – SAMOK rf
ordförande Mikko Valtonen, tfn 050 389 1000, mikko.valtonen@samok.fi

Liberala Studerande LSK rf
ordförande Elin Blomqvist, tfn 040 775 3040, elin.blomqvist@liberal.fi

Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta rf
ordförande Akseli Hakala, tfn 044 7760 773, akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi

Sannfinländarnas unga rf

ordförande Simon Elo, tfn 0400 988 960, simon.elo@ps-nuoret.fi

Socialdemokratiska Studerande – SONK rf
ordförande Anette Karlsson, tfn 045 112 9299, puheenjohtaja@sonk.fi

Studerandenas Idrottsförbund rf
ordförande Teemu Myllärinen, tfn 044 780 0211, teemu.myllarinen@oll.fi

Vänsterstuderande rf
ordförande Antti Kettunen, tfn 044 076 3351, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Mera information:

sakkunnig Nelli Karkkunen (SAMOK), tfn 050 389 1015, nelli.karkkunen@samok.fi

socialpolitisk sekreterare Sini Terävä (SYL), tfn 041 515 2227, sini.terava@syl.fi

Bakgrund:

YH-studerandes SHVS-försök har pågått sedan hösten 2011 i Seinäjoki och Villmanstrand. Meningen är att försöket pågår enda tills 31 juli 2014. Försökets resultat har visat att den s.k. SHVS-modellen är ett kostnadseffektivt sätt att ordna studerandehälsovård som studerande är nöjda med. Universitetsstuderandes studerandehälsovård ordnas redan via SHVS. SHM:s utredning från 2012 (Utredning om studerandehälsovården, Social- och hälsovårdsministeriets utredningar och promemorior 2012:18) visade att det finns brister och stora regionala skillnader i den kommunala studerandehälsovården. SHVS-modellen garanterar jämlik studerandehälsovård för alla högskolestuderande.

(1) Källa: Rapporten ”Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010”

OLL.fi nu på svenska

11.04.2013 // 09:00

Vi har nu också svenska innehåll i vår webbsidor. Sök mera information från mellanbladen!