Toimintaympäristö

Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintakenttä on monipuolinen. Liittomme voidaan luokitella ainakin opiskelija-, nuoriso-, liikunta- ja kansalaisjärjestöksi. OLL:lla on yhteistyökumppaneita myös yritysmaailmasta eikä toiminta rajoitu vain Suomen rajojen sisäpuolelle.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta
OLL toimii tiiviissä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden etujärjestöjen Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry:n sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Lisäksi OLL on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n jäsen. Yhteistyötä tehdään myös poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä työmarkkinajärjestöjen opiskelija- ja nuorisojaostojen kanssa.

Liikuntamaailma
OLL on vuonna 2012 perustetun Valo ry:n (Valtakunnallinen Liikunta- ja Urheiluorganisaatio) jäsen ja toimii sen kanssa tiivissä yhteistyössä. Olympiakomitea, lajiliitot sekä muut koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt ovat OLL:n keskeisiä kumppaneita. Lisäksi OLL on Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) jäsen, ja haluaa siten aktiivisesti yhdistää tutkimustoimintaa käytäntöön.

Terveydenhuolto
OLL:n läheisin yhteistyötaho on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS. OLL:n korkeakoululiikunnan asiantuntija on YTHS:n valtakunnallisessa terveystyöryhmässä. Terveyssektorin tärkeimmät teemat ovat terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy. OLL tekee yhteistyötä myös opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n kanssa.

Koulutus ja korkeakoulut
OLL ottaa osaa koulutusjärjestelmän kehittämiseen pääasiassa yhteistyössä SAMOKin ja SYL:n kanssa. OLL korostaa erityisesti liikunnan, hyvinvoinnin sekä arkiaktiivisuuden merkitystä korkeakouluissa ja pitää yhteyttä korkeakoulujen johtoon sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreiden neuvostoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksiköihin.

Yhteiskunta
Ministeriöistä erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriö sekä eduskunta ovat tärkeitä keskustelukumppaneita OLL:lle. OLL toimii kansalaisten ja yhteiskunnan edustajien välimaastossa ja edistää kansalaisten liikunta- ja terveyskäyttäytymistä sekä opiskelijoiden että yhteiskunnan kannalta.

Yritykset
OLL:n yhteistyöyritykset ovat yhteiskuntavastuullisia ja haluavat osoittaa nuorten aikuisten liikunnan harrastuksen merkittävyyden niin opiskelu- kuin työelämässä.

Kansainvälisyys
OLL vaikuttaa opiskelijaliikunnassa myös kansainvälisesti. Toiminta kanavoituu kansainvälisten opiskelijaliikuntajärjestöjen (EUSA, FISU) kautta. Yhteistyötä tehdään sekä Baltiassa, Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmanlaajusesti. Lue lisää kansainvälisestä opiskelijaliikuntakentästä.