Toimintaa ohjaavat dokumentit

OLL:n toimintaa ohjaavat viiden vuoden välein päivitettävä strategia ja keskipitkän aikavälin talousarvio ja sekä vuosittain päivitettävät toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi liiton poliittiset linjat on määritelty liikuntapoliittisessa linjapaperissa ja jokapäiväistä toimintaa ohjaa yhdenvertaisuussuunnitelma.

Lataa toimintaa ohjaavat dokumentit tästä:

OLL:n strategia 2016-2020
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2016-2020
Liikuntapoliittinen linjapaperi 2014-2017
Toimintasuunnitelma 2017
Talousarvio 2017
Yhdenvertaisuussuunnitelma