Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

Vuonna 2016 liittokokous järjestetään 3.-4.11.2016 Vierumäellä. Lausuntokierros liittokokousmateriaaleista järjestetään 8.9.26.9.2016. Lausuntokierroksen ohjeistus ja lausuntopyyntö on lähetetty jäsenjärjestöille 8.9.

Lausuttava materiaali:

Toimintasuunnitelma 2017
Talousarvio 2017

Taustamateriaali:

Toimintasuunnitelman taustapaperi
Talousarvion taustapaperi
Lyhenneluettelo

Edellisen liittokokouksen hyväksymät materiaalit löytyvät sivulta Toimintaa ohjaavat dokumentit.
Liittokokous2016