Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana.

Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

 

Vuonna 2015 liittokokous pidettiin 12.-13.11.2015 Kokoushotelli Siikarannassa, Kirkkonummella.

Tässä ovat liittokokouksen hyväksymät dokumentit:

Strategia 2016-2020

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2016-2020

Talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Yhdenvertaisuussuunnitelma