Liittokokous

(På svenska nedan)

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous 2017 järjestetään 9.-10.11.2017 Vierumäellä. Liittokokouksen lausuntokierros pidetään 14.-29.9.2017.

Lausunnot pyydämme palauttamaan sähköpostilla 29.9.2017  mennessä liiton pääsihteerille Hilkka Pöyhöselle osoitteeseen hilkka.poyhonen@oll.fi. Työvaliokunta ja työntekijät antavat mielellään lisätietoja lausuntomateriaaleihin liittyen. Tulemme myös mielellämme esittelemään lausuntokierroksen materiaaleja järjestöönne.

Valitettavasti osa ruotsinkielisistä materiaaleista on OLL:sta riippumattomista syistä myöhässä. Ne toimitetaan tälle sivulle tiistaihin 19.9.2017 mennessä.  Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, noudatetaan suomenkielistä materiaalia. Olemme toki pyrkineet siihen, että materiaalit ovat kielestä riippumatta täysin yhteneviä. Toivomme lausuntojen ottavan kantaa kaikkiin asiakirjoihin. Uudet avaukset projektien kuvausten sekä perusteluiden muodossa ovat lisäksi erittäin tervetulleita.

Lausuntokierroksen materiaali:

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelman taustapaperi 2018

Talousarvio 2018

Talousarvion taustapaperi

Liikuntapoliittinen linjapaperi

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018-2020

Liittokokouksen viralliset materiaalit ja kutsu toimitetaan jäsenistölle 19.10.2017.

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

*********************

OLL:s förbundsmöte hålls på 9.-10.11.2017 i Vierumäki. Remissrunda för OLL:s förbundsmöte hålls på 14.9-29.9.2017

Vi ber er inkomma med era utlåtanden per e-post senast fredag 29.9.2017 till förbundets generalsekreterare Hilkka Pöyhönen: hilkka.poyhonen@oll.fi. Arbetsutskottet och de anställda ger gärna mer information om remissrundans handlingar. Vi besöker er gärna för att presentera materialet.

Tyvärr är en del av det svenskspråkiga materialet försenat på grund av orsaker som OLL inte kan påverka. Dessa handlingar kommer att finnas på vår webbplats senast måndag 18.9.2017. Om språkversionerna skiljer sig sker tolkningar enligt de finska handlingarna. Vi har förstås strävat efter att materialet på finska och på svenska helt motsvarar varandra. Vi önskar att ni i era utlåtanden kommenterar alla handlingar. Vi välkomnar speciellt nya tankar angående beskrivningar av och motiveringar för projekt.

Remissrundans material:

Verksamhetsplan 2018

Bakgrund till verksamhetsplanen

Budget 2018

Bakgrund till budgeten 2018

Idrottspolitiska policydokument

Ekonomiplan på medellång sikt 2018-2020

*********************

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous 2016 järjestettiin 3.-4.11.2016 Vierumäellä.

Liittokokouksen hyväksymät asiakirjat:

Toimintasuunnitelma 2017
Talousarvio 2017

Taustamateriaali:

Vastauksia lausunnoissa nousseisiin kysymyksiin
Lyhenneluettelo