Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous 2016 järjestetään 3.-4.11.2016 Vierumäellä.

Liittokokousasiakirjat:

Asiakirja-1-4 Kutsu ja esityslista
Asiakirja 5 Hallituksen kertomus toiminnasta 1-1-30-9-2016
Asiakirja 5 Liite 1 Tapaamiskalenteri 2016
Asiakirja 6 Toimintakertomus 2015
Asiakirja 6 Liite 1 Tapaamiskalenteri 2015
Asiakirja 7 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2015
Asiakirja 8 Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi 2017
Asiakirja 9 Hallituksen esitys liiton talousarvioksi 2017
Asiakirja 10 OLL:n strategia 2016–2020
Asiakirja 11 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2016-2020
Asiakirja 12 Yhdenvertaisuussuunnitelma
Asiakirja 13 Liikuntapoliittinen linjapaperi 2014-2017Asiakirja 14 OLL:n perussäännöt

Valtakirja OLL:n liittokokoukseen

Taustamateriaali:

Vastauksia lausunnoissa nousseisiin kysymyksiin
Lyhenneluettelo

Huom: toimintasuunnitelman ja talousarvion taustapapereita ei ole muokattu lausuntokierroksen jälkeen, joten niiden otsikot vastaavat lausuntokierroksen otsikoita.

Toimintasuunnitelman taustapaperi
Talousarvion taustapaperi

Edellisen liittokokouksen hyväksymät materiaalit löytyvät sivulta Toimintaa ohjaavat dokumentit.
Liittokokous2016