Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

Vuonna 2016 liittokokous järjestetään 3.-4.11.2016 Vierumäellä. Kokouksen materiaalit lähetetään jäsenistölle ja lisätään tälle sivulle syksyn aikana.

Vuonna 2015 liittokokous pidettiin 12.-13.11.2015 Kokoushotelli Siikarannassa, Kirkkonummella.Liittokokous2016

Tässä ovat liittokokouksen hyväksymät dokumentit:

Strategia 2016-2020

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2016-2020

Talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Yhdenvertaisuussuunnitelma