Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään vuosittain 1.10.-10.12. välisenä aikana. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen liittokokouskutsu ja esityslistassa mainittujen asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on toimitettava jäsenille vähintään 21 päivää ennen liittokokousta.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous 2016 järjestettiin 3.-4.11.2016 Vierumäellä.

Liittokokouksen hyväksymät asiakirjat:

Toimintasuunnitelma 2017
Talousarvio 2017

Taustamateriaali:

Vastauksia lausunnoissa nousseisiin kysymyksiin
Lyhenneluettelo