OLL & Olympiakomitea: Korkeakouluilla on tärkeä rooli liikunnan edistämisessä ja huippu-urheilijoiden opiskeluedellytysten mahdollistajana

20.09.2016 // 21:45

KORKEAKOULUILLA ON TÄRKEÄ ROOLI LIIKUNNAN EDISTÄMISESSÄ JA HUIPPU-URHEILIJOIDEN OPISKELUEDELLYTYSTEN MAHDOLLISTAJINA

Tänään 20. syyskuuta vietetään ensimmäistä kertaa kansainvälistä korkeakoululiikunnan ja -urheilun päivää (International Day of University Sport). Teemapäivä on lähtöisin kansainvälisen opiskelijaurheiluliitto FISU:n aloitteesta ja se on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n tunnustama.

Myös Suomessa korkeakouluilla on tärkeä rooli opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan tukemisessa ja opiskelevien huippu-urheilijoiden kaksoisuran mahdollistamisessa. Merkittävä osa suomalaisista kansainväliselle huipputasolle pyrkivistä tai sen jo saavuttaneista urheilijoista opiskelee ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa urheilu-uransa aikana. ”Kaksoisura on suomalaisen urheilun valinta; Haluamme turvata urheilijoille mahdollisuuden koulutukseen ja mahdollisimman sujuvan siirtymisen siviiliuralle urheilu-uran päättyessä”, toteaa urheiluakatemiaohjelman johtaja Simo Tarvonen Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä.

Kansainvälisesti menestyvät urheilijat ovat oman alansa huippuosaajia, jotka voivat toimia korkeakoulunsa lähettiläinä niin kotimaassa kuin maailmallakin. Suurin osa urheilijoista kokee koulutuksen tärkeäksi ja haluaa suoriutua myös opinnoissaan hyvin joutumatta kuitenkaan tinkimään urheilullisista tavoitteistaan. Urheiluakatemioiden myötä huippu-urheilun ja korkeakouluopiskelun yhdistämisessä on otettu merkittäviä edistysaskelia, mutta tekemistä tällä saralla riittää yhä. ”Joustavat opiskelumahdollisuudet kuten verkko-opinnot, joustavat tenttimiskäytännöt ja riittävä kesäopintotarjonta ovat ensiarvoisen tärkeitä myös opiskelevien urheilijoiden kannalta”, Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Bennie Wardi linjaa.

Korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen kohdistuvat leikkaukset kirpaisevat pahoin myös opiskelevia urheilijoita, sillä moni heistä elää suurelta osin opintotuella urheilu-uransa aikana. ansainväliselle huipulle tähtäävä urheilija joutuu väistämättä kohtaamaan suuria ajankäytöllisiä ja taloudellisia haasteita. Urheilujärjestöjen, korkeakoulujen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön täytyy toimia hyvässä yhteistyössä opiskelevan urheilijan toimeentulon turvaamiseksi ja varmistaakseen, että urheilija ei joudu tekemään valintaa urheilun ja opintojen välillä.

 

”Parhaimmillaan koulutus edistää urheilua, kyse ei ole vain opiskelun ja urheilun yhteensovittamisesta”, vuoden 2015 opiskelijaurheilijaksi valittu kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä on osuvasti todennut. Yhtälailla urheilu-ura antaa erinomaiset edellytykset menestyksekkääseen suoriutumiseen niin opinnoissa kuin työurallakin.

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto                               Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö

                                                                                 

 

Bennie Wardi, puheenjohtaja                              Simo Tarvonen, urheiluakatemiaohjelman johtaja

 

Hanna Laakso, pääsihteeri                                  Jukka Tirri, opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija