OLL:n liittokokous: Valon otettava vastuu liikunnan edistämisestä

18.11.2013 // 12:55

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous on huolissaan terveyttä edistävän liikunnan ahdingosta suomalaisella liikuntajärjestökentällä. Viime vuonna perustetun Valo ry:n tarkoitus oli olla suomalaisen liikunnan ja urheilun kattojärjestö. Toiminnassaan Valo on profiloitunut enemmän urheilua kuin laaja-alaista liikuntaa edistäväksi organisaatioksi. Tähän OLL:n liittokokous haluaa muutoksen.

Liikunnan ja urheilun kattojärjestönä Valon on otettava vahva rooli suomalaisten fyysisen aktiivisuuden edistämistyössä. Valo ei itse suoraan liikuta ihmisiä, mutta sillä on oltava selkeä ja tutkimustietoon pohjautuva näkemys siitä, millä keinoin suomalaisten liikunnan määrää ja laatua parhaiten edistetään.

OLL:n liittokokous näkee, että kaikkien valtion hallinnonalojen pitää osallistua liikunnan edistämiseen. Liikunta- ja urheilujärjestöjen näkökulmasta tämä kehitys ei kuitenkaan tarkoita, että liikunnan ja urheilun kattojärjestön roolin pitäisi kaventua. Kun uusia toimijoita tulee yhteiseen toimintaan mukaan, nimenomaan Valon koordinoivan roolin tulee vahvistua.

Liittokokous vaatii, että Valo kumppaneineen osallistuu aktiivisesti terveyttä edistävän liikunnan valtakunnalliseen kehittämiseen. Juuri tätä työtä yhteisen vision “Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa 2020” saavuttaminen edellyttää. Meillä on jo kiire!

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kokoontui liittokokoukseensa 14.-15.11. Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.


Teemu Myllärinen
Puheenjohtaja

Hilkka Laitinen
Pääsihteeri

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Teemu Myllärinen
0447800211, teemu.myllarinen@oll.fi

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala
0447800214, jussi.ansala@oll.fi