Opiskelijoiden Liikuntaliitto korkeakouluvisiosta 2030: Korkeakouluyhteisön fyysiseen hyvinvointiin panostettava!

25.10.2017 // 13:30

Eilen tiistaina julkaistiin Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluvisiotyön tulos. Visiona on, että korkeakoulut ovat vuoteen 2030 mennessä vahvoja instituutioita, joiden yhteisöt ovat hyvinvoivia. Lisäksi tavoitteena on, että puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.

 

Ollakseen hyvinvoivia yhteisöjä tulee Opiskelijoiden Liikuntaliiton mielestä jokaisen korkeakoulun taata niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle riittävät hyvinvointipalvelut, joiden keskiössä tulee olla korkeakoulujen tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Tämän lisäksi hyvinvointia tulee edistää  mahdollistamalla fyysiseen aktiivisuuteen kannustavat opetus- ja opiskelutilat.

 

Opiskelijoista vain 30 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tämän lisäksi korkeakouluopiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa liikuntapalveluiden suhteen, sillä vain kolme korkeakoulua täyttää korkeakoululiikunnan suositusten (2014) mukaisen rahoituksen vähimmäistason. Strateginen valinta panostaa korkeakoululiikuntaan ja vahva rahoituspohja vaikuttavat suoraan palveluiden tasoon.

 

“Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus korkeakoululiikunnan käynnistämiseen ja kehittämiseen on parantanut tilannetta, mutta korkeakouluja tulisi vielä vahvemmin kannustaa panostamaan liikuntapalveluihin ja fyysistä aktiivisuutta edistäviin ratkaisuihin pitkäjänteisesti.” linjaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Marjukka Mattila

 

Korkeakouluopiskelijoiden määrän noustessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että palvelut pystyvät vastaamaan kasvavaan opiskelijamäärään. Saavutettava ja toimiva korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kotiutua yhteisöön ja kaupunkiin. Asiaa täytyy edistää strategisesti niin korkeakouluissa kuin valtion ohjauksen kautta.

 

Lisätietoja: 

Marjukka Mattila

Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja

(+358)44 780 0211

marjukka.mattila@oll.fi