Ajankohtaista

Video: Kaupunkipyörä voi myös kellua

23.03.2017 // 13:04

Pyöräliitto ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto ehdottavat kuntavaaliehdokkaille: kaupunkipyörät Suomen jokaiseen opiskelijakaupunkiin

Ilman kiinteitä asemia toimivat yhteiskäyttöiset pyörät merkitsevät kaupunkipyöräilyn tulevaisuudelle samaa kuin Uber taksialalle. Myös kaupunkien julkisen liikenteen kehityksessä seuraava askel on kelluva kaupunkipyörä (free-floating bike sharing system).

Liikennevirasto julkisti viime viikolla selvityksen neljän suuren kaupungin mahdollisista kaupunkipyöräratkaisuista. Uraauurtava selvitys vahvistaa kaupunkipyörien sopivan erinomaisesti suomalaisiin kaupunkeihin. Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja Lahden lisäksi ainakin Kuopio, Turku ja Espoo tutkivat paraikaa kaupunkipyörien hankkimista.

”Hyvien pyöräteiden lisäksi jokaiseen opiskelijakaupunkiin pitää saada kaupunkipyörät”, toteaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Kaupunkipyöräverkostot kannattaa rakentaa heti mahdollisimman laajoiksi, jotta ne houkuttelevat käyttäjiä. Liikenneviraston selvityksessä esitetään, että esimerkiksi Tampereen Hervannan ja Oulun Linnanmaan ja Kaukovainion opiskelija-alueet liitettäisiin mahdollisiin kaupunkipyöräverkostoihin vasta myöhemmin. Liittojen mielestä 18–29-vuotiaat ovat aktiivisimpia joukkoliikenteen käyttäjiä eikä heidän käyttämiään alueita kannata jättää kaupunkipyöräjärjestelmien ulkopuolelle.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Pyöräliiton mielestä nyt on aika tuoda kaupunkipyörät kaikkien suomalaisten opiskelijoiden ulottuville. Järjestelmä, jossa kaupunkipyörän löytää älypuhelimella ja sen voi jättää verkoston alueella joustavasti mihin vain, on nykyaikaa.

”Kaupunkipyörät ovat parhaimmillaan julkisen liikenteen osa, joka sekä itsessään että asennemuutoksen myötä sujuvoittaa kaikkien liikkumista”, sanoo OLL:n puheenjohtaja Marjukka Mattila.

 

Katso myös video!
Marjukka Mattila
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Matti Koistinen
Toiminnanjohtaja
Pyöräliitto

 

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Teemu Palkki, OLL: 044-7800214, teemu.palkki@oll.fi
Erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, Pyöräliitto: 041-538 9495, martti.tulenheimo@pyoraliitto.fi

OKM myönsi korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen lähes 300 000€

27.02.2017 // 08:36

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille kehittämishankkeille yhteensä 1 987 000 euroa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Hakemukset jaettiin alle koulu- ja kouluikäisten hankkeisiin, nuoriin aikuisiin ja opiskelijaliikuntaan liittyviin hankkeisiin, työikäisten, erityisryhmien, ikääntyneiden, perheiden ja elämänkulun aikaiseen liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin sekä tietopohjahankkeisiin.

Korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen liittyville hankkeille myönnettiin avustusta 10  hankkeeseen yhteensä 281 000 euroa, mikä on lähes 50 000€ enemmän kuin vuonna 2016.

Avustusta saivat seuraavat korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen liittyvät hankkeet:

  • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry: Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen. (40 000€)
  • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry: Korkeakoululiikunnan barometri 2017 ja Korkeakoululiikunnan suositusten päivitys. Korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen selvittäminen valtakunnallisesti. Vuonna 2011 laadituttujen suositusten päivittäminen. (23 000)
  • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Digisport. Kehitetään uudenlainen liikuntaa ja teknologiaa yhdistävä toimintamalli eri kampuksille. (14 000€)
  • Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta: Joensuun korkeakoululiikunnan yhtenäistämishanke ”Sykettä Susirajalla”. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden yhdistäminen ja kehittäminen. (30 000€)
  • Lahden ammattikorkeakoulu Oy: Liikuttaako. Mallien pilotointi liian vähän liikkuvien liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Opiskelijoiden osallistaminen liikunnan suunnitteluun. Liikunnallisten menetelmien ja luonnon hyödyntäminen opetuksessa. (18 000€)
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta: Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun AMK:ille. Liikuntapalvelujen kehittäminen ja yhteisen liikuntapalveluorganisaation luominen Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulujen välille. (40 000€)
  • Opiskelijan Vaasa ry: Hanke Vaasan korkeakoululiikunnan edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kahdeksan koulutusorganisaation yhteishanke opiskelijoiden liikuntapalveluiden kehittämiseksi. (22 000€)
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden kehittäminen. (22 000€)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy: Mikä saa mut liikkumaan? Poikkisektoraalisen toimintamallin kehittäminen ja palveluketjun luominen liian vähän liikkuvien opiskelijoiden motivoimiseksi liikuntaan. Arvopohjaisen perehdytyskoulutuksen laatiminen liikuntatuutoreille (opiskelijoita) ja henkilöstölle. (32 000)
  • Turun yliopisto: Turun korkeakoululiikunta – yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa opiskelu- ja työhyvinvointia. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Yrkeshöskolan Novian yhteishanke. (40 000€)

 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

OLL: Korkeakoulujen tila-, sisustus- ja kalusteratkaisujen tuettava opiskelijoiden istumisen vähentämistä!

15.02.2017 // 13:07

Kannanotto. Julkaistu: 15.02.2017 klo 12:45
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) vaatii korkeakouluja ottamaan tila-, sisustus- ja kalusteratkaisuissa huomioon opiskelijoiden ja koko korkeakouluyhteisön päivittäisen istumisen vähentäminen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) 13.2. julkaistun Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoille kertyy arkisin päivittäistä istumisaikaa lähes 11 tuntia. Tutkimuksen mukaan vain 16% opiskelijoista istui päivän aikana alle 8 tuntia.

“Tulokset ovat todella hälyttäviä. Liiallisen istumisen on todettu olevan itsenäinen terveysriski. Tällä hetkellä suomalainen korkeakouluympäristö ei kuitenkaan juuri lainkaan tue korkeakouluyhteisön päivittäisen istumisen vähentämistä”, toteaa OLL:n liikuntapolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Otto Takala“Valitettava tosiasia on, että korkeakoulujen opetus- ja muut tilat ovat suunniteltu, rakennettu, sisustettu ja kalustettu lähes poikkeuksetta siten, ettei istumisen tauottaminen tai seisten työskentely ole helppoa ja luontevaa”, jatkaa varapuheenjohtaja Takala.

Ahaa! -tutkimuspalvelun ja OLL:n toteuttaman tutkimuksen mukaan opiskelijat istuvat myös omasta mielestään liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi. Mikäli istumisen vähentäminen olisi yksinkertaista, opiskelijat istuisivat mielellään nykyistä vähemmän.

“OLL vaatii ja haastaa korkeakoulut ottamaan tila-, sisustus- ja kalusteratkaisuissa huomioon kansalliset istumisen vähentämiseen tähtäävät suositukset ja periaatteet. Nyt on tämän muutoksen aika. Terve ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö on tavoite, josta ei kannata tinkiä”, päättää OLL:n varapuheenjohtaja Takala

Lisätietoja:
Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, 0447800214
Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter, hanne.munter@oll.fi, 0447800219

 

osmkisat.fi kokoaa kaikki kisat yhteen palveluun

26.01.2017 // 15:12

Opiskelijoiden SM-kisoille on avautunut uusi osmkisat.fi -sivusto, jonka kautta korkeakouluopiskelijat pääsevät ilmoittautumaan suoraan kisoihin ja selaamaan jo ilmoittautuneita osallistujia. Sivuston ja konseptin kehittämistyön myötä tuodaan opiskelijaliikuntaa vahvemmin ja selkeämmin esille myös muille sidosryhmille. Uudistuksen tavoitteena onkin lisätä kisojen kävijämäärää ja tunnettuutta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitossa toteutetetun palvelumuotoiluprojektin myötä OSM-tapahtumakonseptia muovattiin asiakaslähtöisempään suuntaan. Samanaikaisesti rakennettiin kisoille yhtenäinen ilmoittautumisjärjestelmä, uudet nettisivut ja visuaalinen ilme.

OSM-kisat loikkaavat uuden digitaalisen palvelun avulla aimo harppauksen eteenpäin. Nyt kisoihin ilmoittautuminen on helpompaa ja opiskelijat pääsevät näkemään kaikki kisat yhdellä vilkaisulla. Palvelua on kehitetty kisojen järjestäjien, osallistujien sekä yksittäisten opiskelijoiden palautteiden avulla ja kehitystyö jatkuu edelleen”, innostuu OLL:n tapahtumista vastaava varapuheenjohtaja Juho Paavola.

osmkisat.fi -palvelun myötä toteutetaan ensimmäistä kertaa matalan kynnyksen keilailun Let´s Bowl -kilpailu. Kilpailuformaattina on 3-5 hengen joukkuekisa: joukkue käy keilaamassa omalla lähihallilla, täyttää tuloslomakkeen ja jättää sen hallille, joka välittää tulokset Suomen Keilailuliittoon. Joulukuun lopussa kolme parasta joukkuetta palkitaan.

Haluamme lisätä matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja tuoda OSM-konseptia tutuksi kaikille korkeakouluopiskelijoille. OSM-kisoihin voi osallistua kuka vaan, taitotasoon katsomatta. Tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota kisojen vastuullisuuteen, kisakokemukseen sekä kestäviin tuotantoratkaisuihin”, kertoo palvelumuotoilusta vastaava koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman.

Yhteydenotot:

Varapuheenjohtaja Juho Paavola
+358 44 7800 215
juho.paavola@oll.fi

Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman
+358 44 7800 217
jenny.soderman@oll.fi

www.osmkisat.fi
Facebook
Twitter
Instagram

Tilaa opiskelijoiden SM-kisakirje täältä

#osm2017 #osmkisat #servicedesign #digitalization #studentsports #OLLfi

Valtakunnalliset opiskelijoiden SM-kisat edistävät korkeakouluopiskelijoiden terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa sekä opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa opiskelijayhteisössä sekä tuomalla liikunnan iloa ja hyvää fiilistä. Kisojen järjestäjät, jotka ovat usein opiskelijoita itsekin, saavat arvokasta kokemusta projektinhallinnasta sekä merkityksellistä tekemistä urheilun ja liikunnan parissa.

Sivuston tuotannosta vastasi Oncoden Jani Hyytiäinen ja sivujen visuaalisesta ilmeestä Teemu Perhiö.

Opiskelijat istuvat mielestään liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä on vaikeaa

16.01.2017 // 14:10

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Ahaa! -tutkimuspalvelun toteuttaman laadullisen tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat istuvansa liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Tampereella toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin vähän liikkuvia korkeakouluopiskelijoita heidän liikuntasuhteestaan. Yhtenä osana tutkimusta selvitettiin opiskelijoiden suhtautumista päivittäiseen istumiseen ja sen tauottamiseen, sillä tutkimusten mukaan liiallinen istuminen on itsenäinen terveysriski ja etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivittäistä istumista kertyy runsaasti. Korkeakoululiikunnan barometrin (2013) mukaan mediaanikorkeakouluopiskelija istuu päivittäin 9-10 tuntia, mikä on noin tunnin enemmän kuin aikuisväestö yleisesti.

Kaikki haastateltavat suhtautuivat istumiseen, tai sen vähentämisen haasteeseen samalla tavoin. He tiesivät, että pitkäaikainen istuminen ei ole hyväksi ja osa oli huomannut YTHS: n ja Turun yliopiston istumisen vähentämiseen tähtäävän Pylly ylös-kampanjan elementtejä kampuksella. Opiskelijat kokivat, että he istuivat liikaa ja osa kertoi tuntevansa sen kehossaan. He mielellään istuisivat vähemmän, jos se olisi yksinkertaista. Haastatellut eivät kuitenkaan nähneet istumisen vähentämistä mahdollisena. Istumisen tauottaminen julkisesti koettiin sosiaalisesti outona, eikä luennoilla nähty olevan tilaa seistä. Opiskelijoiden mukaan korkeita pöytätasoja ei ole lähes lainkaan ja heistä oli vaikea kuvitellakaan miten seisomiselle suotuisia rakenteita syntyisi. Näyttää siltä, että vaikka istuminen aiheuttaa jo ongelmia, ei keinoja asian muuttamiseen ole paljon tarjolla.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat osallistuivat myös liikemittarin avulla tehtyyn fyysisen aktiivisuuden objektiiviseen mittaukseen. Mittauksen mukaan opiskelijat istuivat mittausjaksolla paljon (61 – 76 % hereillä oloajasta). Vaikka mittauksen tulokset eivät ole yleistettäviä, tukivat ne silti haastateltavien kertomusta runsaasta päivittäisestä istumisesta.

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä yhtätoista alle terveysliikuntasuosituksen liikkuvaa tamperelaista opiskelijaa Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisessä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Koko tutkimus on luettavissa täältä:

http://www.oll.fi/assets/uploads/2012/09/PIT%C3%84IS-LIIKKUA-ENEMM%C3%84N.pdf

 

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi

OLL:n hallitus järjestäytyi

13.01.2017 // 14:54

 

Screenshot_20170113-130724-2Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) hallitus vuodelle 2017 on järjestäytynyt ensimmäisessä kokouksessaan 13.1.2017. Hallitus on jakanut kullekin hallituksen jäsenelle vastuualueet sekä kummiopiskelijakunnat, -ylioppilaskunnat ja kummijäsenjärjestöt.

Vastuunjako ja yhteystiedot
(suluissa kummiopiskelijakunnat ja -ylioppilaskunnat):

Marjukka Mattila (pj): hallinto, kansainvälisyys, järjestötoiminta, kuntavaalit (OSAKO, Vamok, VYY, JYY, JAMKO, LTKY, Saiko, Metka, HYY, AYY, ASK, SHS, Skåhla).
p. 044 7800 211 marjukka.mattila(at)oll.fi
twitter: @MaryjohnMattila

Juho Paavola (vpj): Tapahtumat ja koulutukset, viestintä, liikuntatuutorointi, yhdenvertaisuus. (LYY, Rotko, Copsa, SAMO, TTYY, TAMKO, TYY, Polamk, Sammakko, TAMY, TUO, Novium, O’Diako).
p. 044 780 0215 juho.paavola(at)oll.fi
twitter: @JuhoKPaavola

Otto Takala (vpj): Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta. (Kamo, ISYY, Poka, Savotta, Kaakko, Tahkon Talli, LAMKO, HAMKO, Laureamko, Helga, Kadettitoverikunta, HUMAKO, SKY).
p. 044 780 0216 otto.takala(at)oll.fi
twitter: @ottotakala

Pekka Petäkoski, hallituksen jäsen Korkeakoululiikuntatoimien verkostot
p. 050 355 5870 paasihteeri.metka(at)gmail.com

Opiskelijoiden Liikuntaliittoa voi seurata sosiaalisen median välityksellä:
Facebook: http://www.facebook.com/opiskelijaliikunta.fi
Twitter: @Liikuntaliitto
Instagram: @Opiskelijoiden_liikuntaliitto
Snapchat: OLLfi

Lisätietoja:
Marjukka Mattila
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
p. 044 7800 211
marjukka.mattila(at)oll.fi

Haussa Akateemisen Wartin 2017 järjestäjä!

28.11.2016 // 12:01

Akateemisen Wartin järjestäjähaku on auennut! Järjestävänä tahona voi toimia liikuntatoimi, ylioppilas- tai opiskelijakunta tai opiskelijaurheiluseura. Akateeminen Wartti on yleensä järjestetty vapun tai muun opiskelijatapahtuman yhteyteen.  Akateeminen Wartti on Suomen perinteisin korkeakouluopiskelijoiden hauska ja rentomielinen viestijuoksu, jossa 15 minuutin aikana joukkueet pyrkivät etenemään mahdollisimman pitkälle. Osuuksia viestissä on seitsemän. Ellei vartti vielä seitsemän juoksijan jälkeen ole kulunut, ankkuri jatkaa juoksua niin kauan, kunnes loppulaukaus päättää juoksun. Pisimmälle pötkinyt joukkue on voittaja, mutta Wartin henkeen kuuluu, että myös hyvästä joukkuehengestä ja asusta palkitaan! AW:ssa on kolme sarjaa: Pokaalisarja (nopeimmat joukkueet), Vapaa Wartti (suorituksen näyttävyys, asut) ja Sikariporras (opiskelija- ja ylioppilaskuntien hallituksille ja korkeakoulujen ja työyhteisöjen henkilökunnille). Lisäksi AW:n yhteyteen voi järjestää perinteisen sukkulaviestin kuuden hengen joukkueille. Tärkeintä sukkulaviestissä ei niinkään ole nopeus vaan näyttävin joukkueasustus!

67. Akateemisen Wartin järjestäjästä päättää Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteeseen oll@oll.fi viimeistään 16.12.2016.Päätös 67. AW:n järjestäjästä annetaan viimeistään kaksi viikkoa hakuajan umpeutumisen jälkeen.

Lisätietoja voi tiedustella OLL:n koulutus- ja tapahtumakoordinaattorilta: jenny.soderman@oll.fi tai puhelimitse +358 44 7800 217

67aw
dsc_0166
dsc_0130 dsc_0144 dsc_0145 dsc_0220

Opiskelijoiden SM-kisat 2017

17.11.2016 // 15:55

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on myöntänyt Opiskelijoiden SM-kisat 2017 seuraaviin lajeihin:

Maalis-huhtikuu Painonnosto ja Voimanosto Tampereella

Maalis-huhtikuussa Curling Joensuussa

– 1.-2.4. Lentopallo Vierumäellä

– 8.-9.4. Salibandy Vierumäellä

– 8.-9.4. Ultimate Tampereella

– 23.4. 10km maantiejuoksu Helsingissä

Vappuviikolla Kirkkovenesoutu Porissa

– 6.-7.5. Jalkapallo Tampereella

– 13.5. Puolimarathon Helsinki City Runin yhteydessä

– 12.8. Marathon Helsinki City Maratonin yhteydessä

– Lokakuun alussa Biljardi Tampereella

– 2.-3.12. Futsal Vierumäellä

– Lisäksi opiskelijoiden keilailun SM-kisat Let´s Bowl-konseptin osana on käynnissä tammikuusta marraskuuhun / finnish student bowling championships are held from january to november.

 

OSM-kisojen jälkihaku on voimassa 9.12. asti, joten jos et ensimmäisessä aallossa ehtinyt hakemusta meille jättämään. Ensi vuodelle on tulossa uusia kisojen järjestämistä helpottavia uudistuksia esimerkiksi www.osmkisat.fi -sivut ja ilmoittautumisjärjestelmä kaikille vuoden aikana järjestettäville OSM-kisoille. OSM-sääntöjä ollaan päivittämässä ensi vuodeksi ilmoittautumisjärjestelmän mukaisiksi. Jos haluat lisätietoja kisoista tai haluat jakaa omia ajatuksiasi ja ideoitasi OSM-kisakonseptista, ota yhteyttä OLL:n koulutus- ja tapahtumakoordinaattoriin Jenny Södermaniin: jenny.soderman@oll.fi, +358 44 7800 217

Tässä tulleet OSM-hakemukset vuodelle 2017. Haku päättyy perjantaina 11.11.2016

07.11.2016 // 13:13

Opiskelijoiden SM-kisat ovat tarkoitettu korkeakouluissa opiskeleville lajin harrastajille sekä lajin aloittelijoille. Tähän mennessä Opiskelijoiden Liikuntaliitto on vastaanottanut kisajärjestähakemukset seuraavissa lajeissa:

– lentopallo (Vierumäki)

– puolimarathon (Helsinki)

– marathon (Helsinki)

– biljardi (Tampere)

Opiskelijoiden SM-kisalajeja yllämainittujen lisäksi ovat viime vuosina olleet mm.: futsal, jalkapallo, salibandy, koripallo, ultimate, frisbeegolf, jääkiekko, seikkailu-urheilu, golf, painonnosto ja voimanosto, shakki, pöytätennis.

Hae opiskelijoiden SM-kisojen järjestäjäksi

Kisajärjestäjänä tulet saamaan erittäin hyödyllistä kokemusta projektijohtamisesta, liikuntatapahtuman järjestämisestä, viestinnästä, markkinoinnista sekä sidosryhmäsuhteista. Pääset toimimaan opiskelijaliikunnan näköalapaikalla kehittäen korkeakouluopiskelijoiden liikuntatapahtumakonseptia entistä paremmaksi. Saat Opiskelijoiden Liikuntaliiton tuen OSM-projektillesi: mahdollistamme tapahtumallesi valtakunnallisen näkyvyyden, tiimisi ydinjoukko (1-2hlöä) tulee käymään OLL:n järjestämän koulutuksen vuoden 2017 alussa, saat käyttöösi OLL:n tapaturmavakuutuksen sekä musiikintoistosopimukset OSM-kisojen ajaksi, kehität digitaalisen viestinnän osaamistasi ja pääset ideoimaan kisojen markkinointia entistä ketterämmäksi. Tarjoamme lisäksi opiskelijaliikuntayhteisön tuen sekä apua liikuntatapahtuman järjestämisessä. OLL helpottaa kisojen järjestämistä entisestään kisakonseptin uudistuessa vuonna 2017.

Lisätiedot hakemisesta ja hakulomake: http://www.oll.fi/tapahtumat/opiskelijoiden-sm-kisat/haku-opiskelijoiden-sm-kisojen-jarjestajaksi-vuodelle-2017-on-auki/

 

Lisätietoa antaa

Miran Hamidulla, vpj.

miran.hamidulla@oll.fi, 044 7800 216

Jenny Söderman, koulutus- ja tapahtumakoordinaattori

jenny.soderman@oll.fi, 044 7800 217

OLL:N LIITTOKOKOUS OLYMPIAKOMITEALLE: PIDETÄÄN LUPAUKSET!

04.11.2016 // 13:35

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous vaatii Uutta Olympiakomiteaa keskittymään koko liikuntakentän yhdistämiseen ja koko kansan liikuttamiseen. On kestämätöntä, jos jatkossakin julkista keskustelua käydään vain olympiamitaleista ja huippu-urheilun rahoituksesta.

Olympia-aatteen ”tavoitteena on kehittää elämäntapaa, jossa ilo löytyy yrittämisestä” – ei menestyksestä. Liikkuvat lapset, liikkuvat nuoret ja aikuiset ja jokaisen tervetulleiksi toivottava seuratoiminta ovat liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelman lupauksia, joita myös Olympiakomitean on painotettava ja pidettävä esillä, vaikka media janoaa kansainvälisiä menestystarinoita.

Vasta kolme vuotta sitten OLL:n liittokokous vetosi Valoon, jotta se ottaisi vahvan roolin fyysisen aktiivisuuden edistämistyössä. Kolmen viikon päästä Uuden Olympiakomitean ensimmäisessä syyskokouksessa päätetään toimintasuunnitelmasta Suomen 100-vuotisjuhlavuodelle, ja OLL:n liittokokoukseen kokoontuneet opiskelijoiden liikuttajat vetoavat jälleen: Olympiakomitean jäsenet, pidetään yhdessä huoli, että Valossa liikkeelle lähtenyt kehitys jatkuu!

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kokoontui liittokokoukseensa 3.–4.11. Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY

Bennie Wardi Hanna Laakso
puheenjohtaja pääsihteeri

Lisätietoja:
Bennie Wardi
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
p. 044 7800 211